Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Relacja z wizyty roboczej we Włoszech
2014-02-18
W dniach 26 -29. stycznia 2014 roku miała miejsce wizyta robocza przedstawicieli projektu „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” we Włoszech. Celem wizyty było dopracowanie szczegółów dotyczących marcowych Warsztatów Wymiany Doświadczeń. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes, Przemysław Piechocki, Specjalista ds. Współpracy Ponadnarodowej z Włochami, Mariusz Wojtowicz, Specjalistka ds. Współpracy Ponadnarodowej, Aleksandra Wojtaszek, natomiast krajowego partnera projektu, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Gineka reprezentowała Grażyna Burdzy. Podczas całej wizyty towarzyszył nam Francesco Gabbi oddelegowany z Federazione Trentina della Cooperazione, partnera ponadnarodowego projektu. 
W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy trzy spółdzielnie socjalne, z których doświadczenia będą korzystały trzy spółdzielnie socjalne zakładane obecnie w Polsce w ramach projektu, a także siedzibę konsorcjum ConSolida oraz Federazione Trentina della Cooperazione. 

Dzień pierwszy – Spółdzielnia Socjalna Alpi

 Spółdzielnia Socjalna Alpi to spółdzielnia produkcyjno-usługowa zajmująca się realizacją różnorodnych zleceń sektora prywatnego - składaniem podzespołów oraz nieskomplikowanych urządzeń, pakowaniem, rękodziełem przy użyciu starych banerów reklamowych oraz innych materiałów, produkcją ochraniaczy na nogi oraz naprawą sprzętu ze szpitali (kul, wózków inwalidzkich itp.) Dyrektor spółdzielni,  Silvano Deavi towarzyszył nam w trakcie wizyty wyczerpująco opowiadając o działalności spółdzielni oraz odpowiadając na wszystkie nasze pytania dotyczące ekonomii społecznej. 
Spółdzielnia Socjalna Le Coste

Spółdzielnia Socjalna Le Coste zajmująca się głównie usługami pralniczymi, sprzątaniem oraz utrzymaniem terenów zielonych. Spółdzielnia ta była dla nas ciekawym przykładem współpracy włoskich spółdzielni typu A zajmujących się głównie usługami opieki i edukacji oraz spółdzielni typu B, której przykładem jest spółdzielnia Le Coste zatrudniająca różne grupy osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Spółdzielnie typu A prowadzące domy opieki zlecają spółdzielniom takim jak Le Coste usługi pralnicze oraz sprzątania przez co obydwie odnoszą korzyści umacniając tym samym cały system ekonomii społecznej. 

 


Alisei – przedsiębiorstwo społeczne

 Trzecią odwiedzoną  spółdzielnią była Spółdzielni Socjalnej Alisei. Alisei to przede wszystkim „przedsiębiorstwo” jak podkreślał jej Prezes Paolo Fellini, któremu jednak bliskie są wartości społeczne. Spółdzielnia Socjalna Alisei to przede wszystkim dobrze prosperujące przedsiębiorstwo i to widać było  na każdym kroku: spółdzielnia zatrudnia około 250 pracowników, nie korzysta ze środków samorządowych i posiłkuje się jedynie kredytami zaciąganymi w Banku Spółdzielczym oraz bankach komercyjnych. Jednocześnie spółdzielnia podpisuje coraz więcej umów z firmami prywatnymi na świadczenie usług cateringowych, sprzątania oraz ochrony obiektów. Spółdzielcy nie zapominają jednak o dopełnieniu „społeczne”: spółdzielnia tworzy miejsca pracy dla różnych grup ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym pomagając im często zwalczać swoje słabości.


Odwiedziliśmy również siedzibę konsorcjum ConSolida, gdzie uzyskaliśmy informacje na temat turystyki społecznej w regionie trydenckim oraz omówiliśmy możliwości znalezienia miejsc będących przykładem takiej turystyki, zwłaszcza związanych z kultem religijnym ze względu na profil jednej z inicjatyw projektu. Po raz kolejny mieliśmy też okazję zgłębić temat zhierarchizowanego systemu spółdzielczości socjalnej we Włoszech dopytując o aspekty prawne zrzeszania się spółdzielni socjalnych w konsorcja.
 I spotkanie z partnerem 

Ostatnim, ale i najważniejszym punktem programu była wizyta w siedzibie Federazione Trentina della Cooperazione, gdzie wraz z przedstawicielką naszego partnera ponadnarodowego projektu, Eleną Badeanschi mogliśmy omówić szczegóły organizacyjne oraz zawartość merytoryczną dwóch kolejnych wyjazdów, podsumować wizyty w trzech partnerskich spółdzielniach włoskich, a także przedyskutować prawne aspekty działalności spółdzielni socjalnych, konsorcjów oraz federacji.  Przed wizytami marcowymi wszystko musi być przecież dopięte na ostatni guzik.