Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
2012-09-05

Prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jest to pierwszy międzynarodowy akt prawny całościowo ujmujący prawa niepełnosprawnych.

Dokument zawiera nie tylko zakaz dyskryminowania osób niepełnosprawnych, ale także przepisy nakazujące tworzenie im warunków do korzystania z praw na równi z innymi osobami czy wprowadzenie rozwiązań adresowanych specjalnie dla nich. Konwencja podkreśla ogromne znaczenie, jakie dla osób niepełnosprawność mają samodzielność i niezależność, a także dostępność między innymi do opieki zdrowotnej, edukacji, informacji i komunikacji.

Prezydent Komorowski podkreślił, że  konwencja jest wyzwaniem, konieczne jest dopasowanie do niej polskiego prawa , a także dalsze budowanie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Została przyjęta w grudniu 2006 r. na sesji
Zgromadzenia Ogólnego ONZ i weszła w życie 3 maja 2008 r. Do połowy marca 2012 r. podpisały ją 153 państwa, a jej stronami jest 112 krajów. Polska podpisała dokument w marcu 2007 r. Ustawa upoważniająca prezydenta do ratyfikowania Konwencji została jednomyślnie przyjęta przez polski Sejm.      
 
Źródło: PAP