Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Walne zgromadzenie w Kramsku Spółdzielni Socjalnej "Razem do Sukcesu"
2014-04-02
W Kramsku odbyło się walne zgromadzenie. Warto zwrócić na to uwagę, gdyż na przeprowadzenie walnych zgromadzeń jest coraz mniej czasu. Razem do Sukcesu to dobry przykład. 
W Kramsku dnia 28.03.2014 roku odbyło się walne zgromadzenie członków spółdzielni socjalnej „Razem do sukcesu”. W zgromadzeniu wzięli udział członkowie założyciele:  przedstawiciele  Urzędu Gminy Kramsk wójt Gminy Kramsk Józef Drab, przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk, przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej, w tym prezes: Magdalena Politańska oraz dwóch zaproszonych gości.
Głównym celem walnego zgromadzenia  było  przedstawienie: sprawozdania z  ubiegłego roku, bilansu zysku i strat oraz zestawienie realizowanych usług. Rozmawiano również o prognozachna przyszły rok i kieruneku rozwoju przedsiębiorstwa społecznego.
Filarem działalności spółdzielni jest catering, dlatego w ramach zgromadzenia rozmawiano miedzy innymi o dalszym rozwoju tych usług. Planowany jest zakup sprzętu wspomagającego catering zewnętrzny spółdzielni, potrzeba jest naprawdę pilna, gdyż zainteresowanie usługami stale rośnie.
Spółdzielnia planuje również poszerzyć swoją ofertę o usługi konferencyjne - zaadaptuje salę z odpowiednią infrastrukturą,  naturalnym uzupełnieniem oferty będzie oczywiście catering. W najbliższym czasie możemy się też spodziewać prawdziwej ofensywy marketingowej. Pierwsza reklama outdoorowa już niedługo pojawić się ma na terenie Amfiteatru w Kramsku.  Zapraszamy gorąco do śledzenia nowości na stronie internetowej Spółdzielni.

***
 
Wszystkim spółdzielniom socjalnym przypominamy, że do końca czerwca należy przeprowadzić walne zgromadzenie członków. W czasie zgromadzenia  członkowie powinni: podjąć uchwały dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdana z działalności jednostki, tzw. Sprawozdania merytorycznego. Sprawozdanie finansowe składa się z: informacji dodatkowej, bilansu oraz rachunku zysków i strat.
Jeśli statut przewiduje taką możliwość, członkowie spółdzielni będący na walnym zebraniu mogą podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium dla członków zarządu.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają nasi specjaliści ds. ekonomii społecznej.