Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ADA: Transfer Wiedzy 23-27.03.2014 - Włochy
2014-04-02
Po raz kolejny udaliśmy się z ziemi polskiej do Włoch, tym razem pojechali z nami nasi dzielni spółdzielcy – 3 grupy liczące 5 osób zatrudnionych w spółdzielniach Nazaret, Gold Serwis oraz Kujawianka. 

Przez trzy dni ciężko wspólnie pracowaliśmy odwiedzając trzy włoskie spółdzielnie socjalne z regionu Autonomicznej Prowincji Trydentu: Villa Sant’Ignazio, Alpi oraz Alisei. Villa Sant’Ignazio, jak sama nazwa wskazuje, związana jest z wartościami chrześcijańskimi. Zajmuje się prowadzeniem hotelu, w którym zatrzymać się mogą nie tylko zwykli turyści, ale i uchodźcy, młodzież mająca problemy w rodzinie, turyści, których nie stać na droższe noclegi. Z Villą Sant’Ignazio bezpośrednio związana jest spółdzielnia socjalna Samuele, dzięki której przyjrzeliśmy się produkcji wyrobów ze skóry, a także pracy w kuchni przemysłowej.

Dzięki spółdzielni Alpi dowiedzieliśmy się jak wygląda praca spółdzielni socjalnej zajmującej się produkcją oraz co-packingiem. W celu przyjrzenia się pracy spółdzielni socjalnej Le Coste, odbyliśmy krótki spacer po parku położonym w malowniczych górach Trydentu, gdzie bezpośrednio mogliśmy przyjrzeć się pracy przy utrzymaniu terenów zielonych. 
Każdego popołudnia, Francesco Gabbi, przedstawiciel partnera ponadnarodowego projektu, Federazione Trentina przeprowadzał sesję podsumowującą obserwacje z odwiedzonej w danym dniu spółdzielni na podstawie wcześniej przygotowanego kwestionariusza obserwacji. Uczestnicy w trakcie wizyt odnotowywali najważniejsze informacje dotyczące działalności danej spółdzielni, a także własne odczucia co do jej funkcjonowania. Podczas sesji popołudniowych członkowie każdej z grup inicjatywnych mogli porównać swoje obserwacje, a następnie każda z nich prezentowała swoje przemyślenia, które konfrontowane były z opiniami pozostałych dwóch inicjatyw. Ostatniego dnia każda grupa mogła także wskazać włoską spółdzielnię, która zrobiła na niej największe wrażenie czy też w której chcieliby pracować. Był także czas na dyskusje na temat możliwości wprowadzenia w Polsce podobnych modeli funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Zgodnie uznano, że w Polsce istnieje możliwość wprowadzenia podobnego systemu, aczkolwiek potrzebne są do tego zmiany w ustawodawstwie dotyczącym spółdzielni socjalnych oraz zmiana mentalności społeczeństwa, które powinno stać się bardziej solidarne.


                                     


Nasi spółdzielcy pokazali nam się jako bardzo zaangażowani, aktywni, otwarci, pełni pomysłów i pytań ludzie, którzy dobrze wróżą przyszłości trzech powstałych w ramach projektu spółdzielni socjalnych. Wszyscy wiele wynieśliśmy z Transferu Wiedzy – nasi spółdzielcy wiedzę o tym jak spółdzielnie socjalne mogą funkcjonować, jak mogą nawiązywać relacje z różnymi podmiotami ekonomii społecznej, a także lokalnymi władzami, jak radzą sobie z problemami oraz jak wygląda włoskie ustawodawstwo dotyczące spółdzielni socjalnych. My jako opiekunowie mogliśmy z kolei z bliska przyjrzeć się punktowi widzenia, a także ewolucji poglądów naszych spółdzielców oraz porozmawiać z nimi na temat tego czym dla nich jest spółdzielczość, jakie są jej zalety, ale i zagrożenia dla jej rozwoju. Mamy nadzieję, że uczestnicy Transferu Wiedzy w praktyce wykorzystają wiedzę oraz know-how pozyskane w trakcie wizyty we włoskich spółdzielniach socjalnych.