Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przedstawiamy: Fundacja Instytut Kultury Popularnej
2014-04-28
Fundacja Instytut Kultury Popularnej powstała w 2014 roku w Poznaniu z inicjatywy kulturoznawców zajmujących się badaniami nad kulturą popularną
Celami Fundacji są:
  1. promowanie działalności na rzecz rozwoju kultury, sztuki i nauki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej;
  2. wydawanie i promowanie dzieł twórców z różnych dziedzin nauki i sztuki;
  3. realizacja projektów badawczych, edukacyjnych i kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej;
  4. współpraca z instytucjami kultury i nauki;
  5. organizacja i integracja środowisk naukowych i twórczych;
  6. archiwizacja, katalogowanie i udostępnianie zbiorów dotyczących kultury popularnej

 

Założycielami fundacji i jednocześnie osobami stanowiącymi jej zarząd są:

Prezeska – Izolda Kiec, dr hab., literaturoznawca, teatrolog, kulturoznawca; 1993-2009 w IFP UAM (od 2000 prof., od 2003 kierownik Pracowni Literatury i Sztuk Popularnych); 2009-2014 w WSNHiD Poznań; od 2009 w SWPS Warszawa. Autorka m.in. książek o historii i teorii kabaretu, o twórczości A. Osieckiej i współczesnych polskich autorek i wokalistek, oraz szeregu artykułów dotyczących popkultury. Autorka programu studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo (WSNHiD), w tym unikatowej specjalizacji Kultura popularna.

 

Wiceprezes – Mateusz Rozynek, absolwent kierunku Kulturoznawstwo o specjalności Zarządzanie instytucjami kultury, aktywny zawodowo menedżer kultury przez ostatnie 3 lata współpracujący m.in. z Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w której był odpowiedzialny m.in.: za organizacje wystaw Instytutu Pro Fotografia w ramach Galerii 2piR, a także wystaw Galerii No Woman No Art. Następnie również w WSNHiD zdobywał doświadczenie jako opiekun merytoryczny oraz organizacyjny w funkcji p.o. koordynatora Uniwersytetu dla Dzieci. Odpowiedzialny za przygotowanie programu zajęć wykładowych, warsztatowych oraz półkolonii, ich promocję, ewaluację – przez trzy semestry udoskonalał jego ofertę. W międzyczasie rozwijał swoje kwalifikacje z zakresu zarządzania kulturą, brał udział w szkoleniach: „Organizacja dużych imprez kulturalnych” i „Marketing placówek kultury”. Z zamiłowania aktywny uczestnik ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz ich organizator – początkowo w ramach pracy zawodowej, w ramach studenckich doświadczeń, później w założonym z własnej inicjatywy w 2012 roku Stowarzyszeniu Smartness.

 

Członek zarządu – Michał Traczyk, dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, naukowo zajmuje się kulturą popularną, w tym badaniem piosenki i komiksu. Autor monografii Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego, redaktor merytoryczny czterech prac zbiorowych, poświęconych kolejno: Agnieszce Osieckiej (2003), teatrowi piosenki (2005), Jackowi Kaczmarskiemu (2010) i komiksowi (Komiks i jego konteksty, 2014). Wykładał w UAM, PWSZ w Gorzowie Wlkp. i WSNHiD w Poznaniu. Współodpowiedzialny za funkcjonowanie Polskiej bibliografii wiedzy o komiksie. Zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Komiksowych”, redaktor serii wydawniczej Wydawnictwa Centrala „Refleksje i Analizy” poświęconej refleksji nad komiksem. Od 2001 pracuje w branży wydawniczej; współpracował (jako redaktor językowy i składacz oraz autor projektów graficznych) m.in. z Wydawnictwem Poznańskim, IPN Poznań, Wydawnictwem MG, Poznańskimi Studiami Polonistycznymi.

 

W ramach Fundacji zostało utworzone Wydawnictwo Instytut Kultury Popularnej.

 

Fundację wspiera Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.