Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zmiany w prawie zamówień publicznych
2014-04-28

1 kwietnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono zmianę ustawy Prawa zamówień publicznych. Najważniejszą ze zmian jest zwiększenie kwoty do wysokości której nie stosuje się ustawy, z 14 000 euro do 30 000 euro. 

Jest to wiadomość niezwykle istotna zwłaszcza dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które są członkami – założycielami spółdzielni socjalnych. Należy przy tym pamiętać, że:

 

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe;

2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe;

3. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

4. Do konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Zmiany weszły w życie 16 kwietnia. 

źródło: Urzad Zamówień Publicznych