Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ADA: Trzy to szczęśliwa liczba
2014-05-05

Trzy powstałe w ramach projektu „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” spółdzielnie socjalne: „Kujawianka”, „Markowicka Spółdzielnia Socjalna Nazaret” oraz „Gold Serwis” rozpoczęły oficjalnie swoją działalność. 

Spółdzielnia socjalna „Kujawianka” powstała ze wspólnej inicjatywy Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz Gminy Waganiec. Zatrudnia ona 5 osób na umowy o pracę oraz 5 stażystów, a prezesem został Mariusz Garski. Ich głównym zadaniem jest wykonywanie zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej, w tym: utrzymanie czystości i porządku, pielęgnacja terenów zielonych, a także świadczenie usług opiekuńczych, remontowo-budowlanych, wykończeniowych, porządkowych oraz gastronomicznych. Więcej o tej spółdzielni można się dowiedzieć na stronie Informatora Lokalnego miasta Aleksandrów Kujawski http://aleksandrow-kujawski.informator-lokalny.pl/wiadomosci/0/536599/inne/
 
„Markowicka Spółdzielnia Socjalna Nazaret” jest z kolei pierwszą w Polsce spółdzielnią socjalną powstałą przy parafii http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/pierwsza-taka-spoldzielnia-socjalna-w-kraju-przy-parafii-dla-wykluczonych-spolecznie/14664202 . Inicjatorem jej powstania był proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP, ks. Jacek Dziel oraz Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zatrudnia ona 5 osób na umowy o pracę oraz kilkoro stażystów. Zajmują się oni utrzymaniem terenów zielonych wokół markowickiej parafii, pracami porządkowymi, cateringiem. Jako, że niegdyś znajdowało się tam niższe seminarium duchowne, spółdzielnia będzie prowadziła w jego budynkach Dom Rekolekcyjny, w którym będą przyjmowani pielgrzymi odwiedzający Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju. W Sanktuarium będzie działało również muzeum oraz będą sprzedawane pamiątki związane z kultem religijnym. Spółdzielnia ta będzie prawdziwą ostoją dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu długoletniego bezrobocia, uzależnień czy odbytych kar pozbawienia wolności.

 W końcu, w zawrotnym wręcz tempie z inicjatywy władz powiatu golubsko-dobrzyńskiego, Gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń oraz Gminy Radomin powstała trzecia spółdzielnia socjalna „Gold Serwis” zatrudniająca na razie pięć osób na umowy o pracę, a na czele której stanął jej prezes, Roman Bicki. Spółdzielnia ta na początku wszystkie swoje siły przeznaczy na prace porządkowe oraz drobne prace remontowe, do wykonywania których zostaną zatrudnione kolejne osoby posiadające doświadczenie w tej dziedzinie. Planuje się także odzyskiwanie szkła oraz, przede wszystkim, począwszy od września 2014 roku, prowadzenie przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Inicjatorzy tej spółdzielni postawili sobie za cel tworzenie nowych miejsc pracy przy zachowaniu dotychczas istniejących, a więc nie stwarzanie konkurencji lokalnym podmiotom gospodarczym.
 
Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli szkolenia miękkie oraz kursy zawodowe, a także uczestniczyli w sesjach coachingowych. Ich zatrudnienie w ciągu pierwszego roku będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa pozyskanych w ramach projektu „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej”. Poza celami gospodarczymi, spółdzielnie te realizują program reintegracji osób borykających się z problemem długoletniego bezrobocia oraz wykluczeniem społecznym. 
 


źródło: Kujawska Madonna nr 4 (5) 2014