Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapraszamy na I Konińskie Forum Ekonomii Społecznej
2014-05-06
Już  16-17 maja br.  Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ma przyjemność zaprosić na I Konińskie Forum Ekonomii Społecznej. Forum odbędzie się w Hotelu Atut przy ulicy Toruńskiej 27 w Licheniu Starym pod Koninem.
Główną problematyką  Forum będzie pomysł powołania do życia platformy zrzeszającej wielkopolskie spółdzielnie socjalne.  Kierownik Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, Jarosław Wypyszyński, podkreśla, że powołanie spółdzielni zrzeszającej mniejsze przedsiębiorstwa społeczne jest szansą na połączenie potencjałów ekonomicznych i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Zrzeszanie się stanowi odpowiedź na problemy logistyczne, organizacyjne i finansowe, których doświadczają spółdzielnie socjalne i które stanowią barierę w pozyskiwaniu większych zleceń.

W pierwszym dniu uczestnicy Forum będą mieli okazję wzięcia udziału w warsztatach wymiany doświadczeń oraz w warsztatach branżowych, podczas których omówione zostaną modele współpracy w ramach konkretnych branż – gastronomii, usług opiekuńczych, produkcji, usług IT oraz usług związanych z pielęgnacją zieleni, pracami porządkowymi i remontowo-budowlanymi. Przedstawiciele zrzeszających się spółdzielni socjalnych będą mieli również okazję poznać praktyczne aspekty ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w kontekście funkcjonowania konsorcjum.

Drugi dzień poświęcony będzie kwestiom technicznym i organizacyjnym związanym ze współpracą w ramach powoływanej spółdzielni zrzeszającej przedsiębiorstwa społeczne – schematom zarządzania, przepływom finansowym, kontroli obszarów działalności oraz formom i etapom pozyskiwania zleceń.  Nie zabraknie również wieczornej części integracyjnej służącej wymianie doświadczeń biznesowych. Zapraszamy do aktywnego udziału w inicjatywie powołania pierwszego w Polsce konsorcjum spółdzielni socjalnych i do uczestnictwa w Forum. Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesyłać do dnia 12 maja  2014 roku na adres biuro@spoldzielnie.org lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań.
Pliki do pobrania