Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
MPiPS zaprasza do udziału w ogólnopolskim badaniu ankietowym dotyczącym spółdzielni socjalnych
2014-05-29

Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza spółdzielnie socjalne do wypełnienia elektronicznej ankiety poświęconej działalności jaką prowadziły  w latach 2012-2013.

Zapewnienie spółdzielniom socjalnym jak najlepszych warunków do realizacji ich zadań wymaga systematycznego monitoringu ich rozwoju. Celem badania jest zebranie kompleksowych informacji o sytuacji spółdzielni socjalnych w Polsce w latach 2012-2013.

Udział w badaniu umożliwi pozyskanie aktualnych danych, niezbędnych dla określenia struktury organizacyjnej, obszarów działalności i kondycji ekonomicznej spółdzielni socjalnych, a także poznanie opinii, potrzeb i oczekiwań spółdzielni socjalnych dotyczących otoczenia w jakim funkcjonują w tym obowiązującego systemu wsparcia, aktów normatywnych. Badanie składa się z kilku bloków poświęconych różnym aspektom funkcjonowania spółdzielni socjalnych w tym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i społecznej, otoczenia, w którym funkcjonują oraz źródeł finansowania ich działalności.

Rzetelne, staranne i wyczerpujące udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety pozwoli uzyskać dokładne informacje o warunkach działalności spółdzielni socjalnych, a w konsekwencji także, sformułować wnioski pod kątem dalszego udoskonalania rozwiązań instytucjonalno-prawnych.

W realizacji badania, na podstawie porozumienia o współpracy, z Departamentem Pożytku Publicznego współpracuje Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie spółdzielnie socjalne do wypełnienia elektronicznej ankiety, która została przesłana na Państwa adresy e-mail, i tym samym wniesienia własnego wkładu w rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce.

Spółdzielnie socjalne, które nie otrzymały wiadomości zawierającej link do ankiety, serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.

W celu otrzymania dostępu do elektronicznego formularza ankiety, prosimy o kontakt
z Panią Martą Witek, e-mail: marta.witek@mpips.gov.pl,
tel. 022 693 47 67.

Ankietę można wypełnić do 8 czerwca br.

__________________________________________________________________________________

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości związanych  z badaniem, prosimy o kontakt z poniżej wymienionymi osobami.

W przypadku pytań o charakterze techniczno-informatycznym związanym z elektronicznym formularzem ankiety:

Pani Anna Panasiuk, tel. 022 693 48 48

W przypadku pytań związanych ze sposobem wypełniania ankiety oraz zakresem wprowadzanych danych:

Pan Grzegorz Sadłowski, tel. 0 511 035 430

Pani Marta Witek, tel. 022 693 47 67