Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
PUP Poznań: środki na założenie spółdzielni socjalnych
2014-06-05

Miło nam poinformować, że na mocy podpisanego przez Stowarzyszenie i Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu porozumienia o współpracy przy realizacji programu „Teraz ekonomii społeczna”  rusza nabór wniosków o przyznanie środków na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnych. 

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie:

- w przypadku członka założyciela spółdzielni socjalnej 15 000,00 zł,

- w przypadku członka przystępującego do spółdzielni socjalnej 11 600,00 zł.


Spośród złożonych wniosków planowane jest przyznanie środków dla:

  • 1 -10 bezrobotnych członków założycieli 2 spółdzielni socjalnych w ramach programu „Teraz ekonomia społeczna” z rezerwy MPIPS na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, przede wszystkim dla osób:
- w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na brak doświadczenia zawodowego, brak kwalifikacji zawodowych lub nieadekwatne do potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe,

- długotrwale bezrobotnych,

- niepełnosprawnych.

  • 2 – 3 członków przystępujących do istniejącej spółdzielni socjalnej w ramach posiadanego limitu środków Funduszu Pracy na rok 2014 - osób bezrobotnych, absolwentów CIS i absolwentów KIS

Wnioski można składać w terminie 9.06.2014 - 20.06.2014 r. Szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajduja się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. 

źródło: PUP Poznań