Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wykluczenie społeczne: wyniki badań na naszej stronie internetowej
2014-07-22
Informujemy, że na naszej stronie internetowej można pobrać wyniki badań i analiz realizowanych w ramach projektu: Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim.
Publikacje były zwieńczeniem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Międzyuczelniany Zespół Badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna, zakończonego w 2010 roku. Poszczególne publikacje można znaleźć w zakładce Biblioteka (podzakładka Publikacje). Artykuły oraz dodatkowe informacje o projekcie znajduja się na stronie internetowej: www.wykluczenie.spoldzielnie.org