Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
W sieci dobrych połączeń – realizujemy nowy projekt
2014-07-31
Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy prace w naszym kolejnym projekcie: System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej
W projekcie jesteśmy partnerem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, który jest liderem przedsięwzięcia, Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych oraz Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W udziale przypadło nam zadanie wypracowania 10 innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej. Wypracowane modele będą uwzględniane w kreowaniu polityk publicznych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, rozwijania usług użyteczności publicznej oraz w programowaniu rozwoju ekonomii społecznej w nowej perspektywie 2014-2020.

Nasi doradcy ruszyli już w teren i przeprowadzili pierwsze spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych zainteresowanych wdrożeniem modeli spółdzielni działających w sferze wybranych usług użyteczności publicznej. Każdorazowo wybór odpowiedniego modelu poprzedzony jest diagnozą, która pozwala zidentyfikować kluczowe dla danej społeczności lokalnej problemy społeczne. Modele odnoszą się do konieczności zaspokojenia specyficznych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej (np. w przypadku osób uzależnionych, niepełnosprawnych, byłych więźniów) lub do konieczności uzupełnienia deficytów w zakresie szczególnie istotnych usług użyteczności publicznej (np. w obszarze ochrony zdrowia, opieki, ochrony środowiska).

W końcowej fazie projektu modele te zostaną upowszechnione w całej Polsce i będą przekazywane na zasadzie franczyzy społecznej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wszystkim podmiotom zainteresowanym ich wdrażaniem. 

Więcej szczegółów w zakładce Projekty.