Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dzielimy się swoim doświadczeniem z Ukrainą
2014-08-21
20 sierpnia w sali imienia W. Celichowskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zebrała się 50-osobowa delegacja z Ukrainy, złożona głównie z samorządowców ukraińskich oraz kilku przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych z Lwowa i okolic. Zebrali się tam, by dowiedzieć się  czym są spółdzielnie socjalne, jak działa trzeci sektor w Polsce oraz jak wygląda współpraca samorządów z podmiotami ekonomii społecznej. 
Wszystko po to, by móc rozwinąć system spółdzielczości socjalnej również na Ukrainie. Jako, że nie ma tam obecnie żadnych podstaw prawnych do zakładania spółdzielni socjalnych, to warsztaty trzeba było rozpocząć od zupełnych podstaw. Nasz specjalista ds. ekonomii społecznej, Zbigniew Prałat, przedstawił funkcjonujący w Polsce  systemie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o tym, kogo zaliczamy do tej grupy, o różnych typach spółdzielni oraz ich przeznaczeniu, a także o tym, jak Polska korzystała z doświadczeń włoskich podczas tworzenia  ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Już na wstępie padło wiele dociekliwych, interesujących pytań: jak współpracują różne podmioty zaangażowane w reintegrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem,  jak państwo angażuje się w działalność spółdzielni socjalnych oraz w jaki sposób reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wspomagają fundusze unijne. Następnie można było przejść do szczegółów funkcjonowania spółdzielni socjalnych – kwestii członkostwa, stosunku pracy, zasad spółdzielczych, finansowania działalności, korzyści z zakładania spółdzielni socjalnych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta forma działalności gospodarczej, a także zlecania zadań użyteczności publicznej in house lub z wykorzystaniem klauzul społecznych w przetargach publicznych.

Uczestnicy aktywnie włączali się do dyskusji, odpowiadając na pytania prowadzącego dotyczące tego, jak różne kwestie są regulowane przez ustawodawstwo ukraińskie oraz zadając niezliczone pytania, które pozwoliły im w pełni zrozumieć realia funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce. Zaspokoić ciekawość 50 osób to nie lada wyzwanie, ale udało się. Duża frekwencja na spotkaniu świadczy tylko o tym, iż Ukraińcy są obecnie szczególnie zainteresowani oddolnymi inicjatywami, które dodatkowo mogą pobudzić ich gospodarkę oraz pomóc najsłabszym warstwom społeczeństwa. 
aw