Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przystępujemy do Paktu na rzecz opracowania Modelu Lokalnej Współpracy
2014-08-28
21 sierpnia 2014 roku w Poznaniu zawiązane zostało partnerstwo lokalne mające na celu opracowanie Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy oraz Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

Pakt ma być podstawą do formalizacji i partnerskiej współpracy poszczególnych instytucji i organizacji oraz bazą dla koordynacji zadań w sferze merytorycznej i finansowej poszczególnych instytucji i organizacji, przy zachowaniu autonomii poszczególnych partnerów. Zapewni to wyższą trafność kierowego wsparcia, a także przyczyni się do wzrostu konkurencyjności  i wiarygodności na lokalnym rynku.

Pakt zakłada między innymi bliską współpracę podmiotów zajmujących się świadczeniem usług reintegracji społecznej i zawodowej, podejmowanie wspólnych inicjatyw, budowę systemu wsparcia oraz synergiczne działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oprócz prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych porozumienie podpisali m.in. przedstawiciele : Urzędu Miasta Poznania – Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, Fundacji Barka, Stowarzyszenia Na  Tak, Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN oraz Spółdzielni Socjalnej Poznanianka.