Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zatrudni Specjalist(k)ę ds. finansowych - Poznań
2014-09-02

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zatrudni Specjalist(k)ę ds. finansowych - Poznań

Kim jesteśmy?

Jesteśmy prężnie rozwijającą się organizacją pozarządową działającą aktywnie w skali lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej na rzecz wzmacniania potencjału ekonomii społecznej jako obszaru aktywizacji osób bezrobotnych. W centrum naszego zainteresowania stawiamy rozwój sektora spółdzielczego, w ramach którego wdrażamy innowacyjne rozwiązania w zakresie walki z wykluczeniem społecznym, promocji postaw przedsiębiorczych, wypracowywania modeli wspólnej oddolnej pracy nad rzecz poprawy swojego położenia zawodowego i społecznego.

Kogo szukamy?

Energicznej, ambitnej osoby, która wzmocni dział finansów i kadr w rozliczaniu realizowanych przez nas projektów. Szukamy osoby z potwierdzonym doświadczeniem księgowo-kadrowym.

Zakres obowiązków:

- dekretacja dokumentów finansowych

- sporządzanie bieżących zestawień budżetowych

- sporządzanie wniosków o płatność

- bieżąca obsługa płatności

- sporządzanie umów cywilno-prawnych

- zarządzanie aktami osobowymi kadry

- bieżący kontakt z biurem rachunkowym

- archiwizacja dokumentów

- przygotowywanie sprawozdań finansowych

- przygotowywanie załączników do umów o dofinansowanie projektu

- bieżący kontakt z opiekunami projektów w instytucjach pośredniczących

- bieżący kontakt z kadrą merytoryczną i partnerami projektów

Nasze oczekiwania:

- wykształcenie wyższe

- potwierdzone doświadczenie zawodowe w dziale księgowości, kadr i płac

- wiedza z zakresu rozliczania i kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, PO FIO, mile widziane doświadczenie w pracy przy rozliczaniu projektów unijnych

- dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 40 godzin tygodniowo w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu

- bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office i obsługi urządzeń biurowych

- zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole

- dobra organizacja pracy, systematyczność, dokładność, skrupulatność

- umiejętność pracy pod presją czasu

- umiejętność pracy w zespole

Preferujemy:

- osoby, które ukończyły kierunki: ekonomia, rachunkowość, finanse

- osoby zmotywowane i otwarte na nowe wyzwania

- osoby kreatywne i samodzielne w rozwiązywaniu problemów

- osoby mające duże zdolności adaptacyjne i umiejętność szybkiego uczenia się

Zapewniamy:

- szczegółowe przygotowanie do pełnionych obowiązków przez specjalistów/ki

z doświadczeniem w realizacji ww. zadań

- pracę w dynamicznym, kreatywnym, interdyscyplinarnym zespole

- atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego

- możliwość współuczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych o międzynarodowym zasięgu

- możliwość partycypacji w innowacyjnych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie

- możliwość realizacji własnych pomysłów

- atrakcyjne wynagrodzenie

Na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym proponowaną kwotę wynagrodzenia netto przesłane na adres: jagoda@spoldzielnie.org z dopiskiem: „Dział Finansów – rekrutacja” czekamy do dnia 11 września br.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami/kami.