Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt - spółdzielnia ekspertów
2014-10-01
Klient niewidomy i niedowidzący na co dzień spotyka się licznymi utrudnieniami, jak np. brak odpowiednich napisów na opakowaniach w alfabecie Braille'a czy informacji w środkach komunikacji publicznej. Problemem jest również Internet, który chociaż ogólnodostępny, to często jednak niedostosowany do potrzeb osob niedowidzących i niewidomych. 
Naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiła wyjść Spółdzielnia Socjalna Masterpunkt. Spółdzielnia realizuje usługi dla osób niewidomych i niedowidzących ale współpracuje również z instytucjami, firmami oraz urzędami. Spółdzielcy organizują szkolenia, służą doradztwem i angażują się w wiele akcji, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu, że są osoby, które zasługują na bycie dostrzeżonymi. 

O projektach w kilku słowach

Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt zrealizowała już kilka projektów mających na celu wsparcie osób niewidomych i niedowidzących oraz zwrócić uwagę  społeczeństwa, że osoby niewidome i niedowidzące natrafiają na problemy. Pierwszy projekt: Gdzie łatwiej żyć? realizowany był w ramach projektu Nowe otwarcie OWSSW ramach projektu w sierpniu, 2012 roku  grupa 20 osób niepełnosprawnych oraz 5 opiekunów wybrała się na kilka dni do Krakowa i Warszawy.  Celem tych wyjazdów było badanie szlaków turystycznych i komunikacyjnych pod kontem dostępności dla osób niewidomych i niedowidzących.  Raport z badań można znaleźć na stronie Spółdzielni Socjalnej MasterPunkt.
Kolejne zadanie, w jakie włączyli się spółdzielcy realizowane było w ramach projektu Informacja bez barier, zrealizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach tych działań przedsiębiorstwo udzieliło pomocy trzynastu osobom niewidomym mieszkającym na terenie województwa wielkopolskiego. Pomoc ta polegała na udostępnieniu informacji, opisów, instrukcji obsługi urządzeń, które do tej pory były dla osób niewidomych niedostępne.
Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego to zadanie jakie realizowała Spółdzielnia w ramach trzeciego projektu: Niewidomy Pasażer. W ramach projektu, na przełomie listopada i grudnia 2012 roku prowadzono akcje informacyjną w poznańskich autobusach i tramwajach.
 
Ważni są ludzie

MasterPunkt tworzą ludzie wyjątkowi. Doświadczenia zarówno zawodowe, jak i życiowe, tworzą z nich prawdziwych specjalistów. Swoich odbiorców traktują szczególnie, gdyż dobrze znają ich problemy, oczekiwania i trudności, z jakimi muszą się zmagać.
Prezesem Spółdzielni jest Mariusz Koczorowski, który specjalizuje się w technologiach dla niewidomych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń komputerowych dla osób z dysfunkcją wzroku. Ma doświadczenie w nauczaniu osób niewidomych pisma punktowego Braille’a. Konsultował również wiele projektów etykiet i opakowań tłoczonych pismem Braille’a. 
Wiceprezes i zarazem specjalista ds. szkoleń komputerowych to Grzegorz Orzeszko. Jest on również nauczycielem w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.  Pracuje w Ośrodku jako nauczyciel informatyki oraz tyflopedagog (pedagog specjalny zajmujący się edukacją i terapią osób niewidomych i niedowidzących) Ukończył zarządzanie i marketing oraz studia podyplomowe:  technologię informacyjną dla nauczycieli i pedagogikę. Doświadczenie wykorzystuje obecnie w pracy w Spółdzielni Socjalnej MasterPunkt.
Trzecim członkiem Zarządu Spółdzielnie Socjalnej MasterPunkt jest wiceprezes Bogdan Bloch, zajmujący się obsługą stron internetowych, serwisem komputerowym oraz wszelką zleceniami  związanymi z informatyką. Posiada 10-letnie doświadczenie na stanowisku informatyka oraz opiekuna stron internetowych. Jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej. To właśnie Bogdan Bloch zajmuje się projektowaniem witryn internetowych oraz ich dostosowywaniem dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Najlepszy pomysł w Wielkopolsce

Pomysł na działalność tej spółdzielni socjalnej powstał ze względu na niszę, jaka była i jest obecna na rynku. Chodzi mianowicie o specjalistyczne usługi skierowane dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób współpracujących z osobami z niepełnosprawnościami na co dzień.   Także usługodawcy zaczynają bowiem, możliwe że również dzięki działalności MasterPunktu, dostrzegać, że istnieje klient niewidomy, któremu trzeba zapewnić możliwość korzystania ze swojego asortymentu.

Rozpoczęło się od rewelacyjnego biznesplanu. MasterPunkt otrzymał największą liczbę punktów za biznesplan przedstawiony w projekcie Wspólna Praca Nas Wzbogaca, realizowanym przez Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Spółdzielcy udowodnili, że decyzja ekspertów była słuszna. Swoją działalnością podjęli wiele nieporuszanych dotąd kwestii i zaoferowali osobom niewidomym i niedowidzącym nowe, kompleksowe usługi. Wśród nich m.in. sklep internetowy, w którym można znaleźć sprzęty codziennego użytku jak płynomierz, mówiący termometr, waga łazienkowa z funkcją mowy. Oferują również bardziej zaawansowane urządzenia, jak zegarki, odtwarzacze cyfrowe czy drukarki i maszyny brajlowskie, wszystko dostosowane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Jednak na samej sprzedaży nie kończą, obsługa jaką oferują jest o wiele szersza. Przeprowadzają z klientami szkolenia dotyczące obsługi sprzętów oraz służą radą i wsparciem, od momentu wyboru, przez zakup do użytkowania produktów.

Doradztwem zajmują się również w innych formach. Współpracują z instytucjami publicznymi, z sądami, prokuratorami i oferują swoją pomoc w realizacji przedruków zarówno z pisma standardowego na Brailla jak i odwrotnie. Dzięki temu wspierają działanie tych instytucji a osobom niewidomym i niedowidzącym zapewniają równe traktowanie. Realizują szkolenia nie tylko dla osób z  niepełnosprawnością wzrokową ale i dla osób w pełni widzących. Szkolenia takie przydają się przede wszystkim osobom, które w pracy mają kontakt z klientem. Jest nadzieja na to, że takie szkolenia będą realizowane coraz częściej a dzięki temu wzrośnie wiedza i kompetencje personelu. Spółdzielnia współpracuje również z drukarniami, które zajmują się chociażby tworzeniem nadruków na leki. Bardzo istotne jest, aby były one wykonane prawidłowo. Niejasności i błędy mogą mieć naprawdę poważne konsekwencje. Tak więc wiedza ekspercka Spółdzielni Socjalnej MasterPunkt jest tu bardzo istotna.

Przyszłość spółdzielni

Spółdzielnia Socjalna MasterPunkt obecnie ma już 3 lata i nie przestaje zaskakiwać. Przedsiębiorstwo planuje angażować się dalej w akcje społeczne i projekty. Nadal chce służyć swoją ekspercką wiedzą i realizować zadania mające na celu pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym. Trzymamy kciuki.