Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Akredytacja OWES
2014-10-15
System akredytacji i standaryzacji działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej rozpoczyna się właśnie teraz. Może przynieść wiele zmian, które wpłyną na rozwój Ekonomii Społecznej w Polsce.
12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt zakłada wprowadzenie wielu narzędzi wspierających rozwój sektora gospodarki społecznej, również procedury akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES).


W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej określono, że aby Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogły otrzymać środki finansowe publiczne muszą pozytywnie przejść procedurę akredytacji. System akredytacji i standaryzacji działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej czyli AKSES właśnie zaczyna działać. Ma on za zadanie wprowadzenie standardów działania wśród OWES, a także kontrolowanie czy te standardy są realizowane, a to ma wpłynąć na poprawę jakości działania podmiotów ekonomii społecznej.  System  ma zapewnić efektywność wydatkowania środków publicznych, również środków europejskich oraz podnieść jakość realizowanych projektów. W perspektywie 2014-2020 jest to bardzo istotne, gdyż właśnie te rozwiązania mogą decydować o wyborze realizowanych projektów.

System AKSES jest również ściśle powiązany z założeniami jakie są przedstawione w strategii Europa 2020 i projekcie legislacyjnym, czyli kluczowych dokumentów, które wskazują, iż obszar ekonomii społecznej będzie traktowany priorytetowo na poziomie unijnym. System akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej niesie ze sobą wiele korzyści, które zdecydowanie będą miały wpływa na rozwój Ekonomii Społecznej w Polsce.

„Widzimy bardzo ważne zadanie przed procesem akredytacji ośrodków wspierania ekonomii społecznej – mówi Zbigniew Prałat, specjalista ds. ekonomii społecznej. – Wzrośnie pewność, że te ośrodki, które otrzymają akredytację, będą świadczyć swoim klientom usługi na najwyższym poziomie. Bardzo ważnym aspektem akredytacji jest pokazanie, które ośrodki do tej pory oferowały pomoc adekwatną do potrzeb beneficjentów. Poza tym akredytacja ma za zadanie wykazanie, jakie działania ośrodki będą realizowały w najbliższych latach. Celem jest podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i zbieranie doświadczeń przez kadry ośrodków, a także bieżące ewaluowanie efektów naszej pracy na rzecz rozwoju sektora gospodarki społecznej.”
 

Źródło: serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej