Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Stowarzyszenie na VIII Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej
2014-10-30
Podczas tegorocznych, ósmych już Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej wystąpiło aż dwóch prelegentów związanych ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Prezes Stowarzyszenia, Przemysław Piechocki oraz Ks. Jacek Dziel, Prezes Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret założonej w ramach projektu „PWP Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej”. 
Przemysław Piechocki przedstawił doświadczenia Stowarzyszenia na polu współpracy z podmiotami biznesowymi – grupą Konimpex, Saint-Gobain, Raben, PwC i innymi. Jego żywe wystąpienie zachęciło słuchaczy do zadawania licznych pytań oraz podejmowania rozmów po zakończeniu sesji tematycznej. Ksiądz Jacek Dziel, w ramach sesji poświęconej wartościom w ekonomii społecznej, podzielił się z kolei swoimi doświadczeniami w pracy z osobami uzależnionymi, żyjącymi we wspólnocie, która, wspierana codzienną pracą w spółdzielni socjalnej, stwarza sprzyjające warunki do trwałego zerwania z nałogiem. Zaproszeni prelegenci, będący często wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach, poruszyli wiele ważnych dla ekonomii społecznej kwestii – kwestię osób starszych na rynku pracy oraz usług do nich skierowanych, rozwoju technologicznego, oddolnych inicjatyw społecznych, współpracy międzysektorowej oraz wiele innych. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy OSES nie bali się również wspominać o przeszkodach stojących na drodze dalszego rozwoju ekonomii społecznej: niskim kapitale społecznym Polaków, strachu przed zlecaniem zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej, wzroście nierówności społecznych, ekonomizacji pozytywnych inicjatyw społecznych. Ogólnopolskim Spotkaniom Ekonomii Społecznej towarzyszyło też wydarzenie kulturalne – spektakl Teatru 21, którego aktorami są wyłącznie osoby z zespołem Downa, opowiadające poprzez działania artystyczne o swoich codziennych problemach, o swoim życiu w społeczeństwie, które nie zawsze rozumie, nie zawsze akceptuje. Zwieńczeniem sesji tematycznych była sesja poświęcona wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem ponowoczesnym, podczas której uczestnicy OSES mogli skonfrontować swoje postrzeganie ekonomii społecznej z doświadczeniami zagranicznych gości, którzy wnieśli do dyskusji wiele wartościowych uwag.  (aw)