Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Aktywnie aż do samego końca
2014-12-22
W ciągu ostatniego miesiąca zanotowaliśmy znaczne postępy w projekcie „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.

Udało nam się podpisać dwie Umowy na wdrożenie modeli spółdzielni socjalnych zajmujących się usługami opieki nad osobami starszymi zależnymi oraz aktywizujących osoby po przebytej terapii uzależnień. 3 zapytania ofertowe dotyczące wdrożenia kolejnych modeli czekają na rozstrzygnięcie jeszcze w grudniu. Dotyczą one modeli spółdzielni socjalnych poświęconych turystyce społecznej, budownictwu socjalnemu oraz działalności na rzecz środowiska. Doradcy Stowarzyszenia dopinają też prace nad 5 innymi modelami, o których więcej będzie można przeczytać w kolejnych miesiącach. Na razie możemy tylko zdradzić, iż w ramach projektu podjęliśmy prace nad modelami spółdzielni socjalnych wykonujących różnorodne usługi użyteczności publicznej oraz reintegrujących różne grupy osób zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy. Zorganizowaliśmy również sesje dialogowe dla interesariuszy trzech modeli, które będą kontynuowane również w styczniu 2015 roku. Do pracy przystąpili też eksperci, dzięki którym po każdy będzie mógł się zapoznać ze ścieżką wdrożenia 10 różnych modeli spółdzielni socjalnych współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego. 

Jedno jest pewne, w nowym roku pracy nam nie zabraknie.