Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rekrutacja – Transfer Wiedzy, Como
2014-09-03
W ramach realizacji zadań komponentu ponadnarodowego projektu „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zaprasza do udziału w Transferze Wiedzy, który odbędzie się w dniach 20-24 października 2014 r., w Como we Włoszech. 
Szczegółowe informacje na temat Transferu znajdą Państwo w załączniku.

Zgłoszenia uczestników/czek będą przyjmowane: oryginały w Biurze Projektu w Poznaniu (adres w stopce), a podpisane skany oryginałów mailem na adres biuro@spoldzielnie.org lub aleksandra.wojtaszek@spoldzielnie.org do dnia 17.09.2014 r. W przypadku przekazania zgłoszenia mailowego należy równolegle wysłać/dostarczyć oryginał zgłoszenia pocztą tradycyjną lub osobiście do Biura Projektu. 
 
Pliki do pobrania