Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przypominamy: FIO 2015
2015-01-05
Przypominamy, że jeszcze tylko przez dwa tygodnie można składać aplikacje konkursowe do krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015. Termin składania ofert upływa 19 stycznia.
Składane projekty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Wnioski można składać w ramach czterech priorytetów: 

1. Małe inicjatywy 
2. Aktywne społeczeństwo
3. Aktywni obywatele
4. Silne organizacje pozarzadowe 

Wysokość wnioskowanych dotacji to: 

- dla projektów "jednorocznych": od 10. tys zł do 100 tys. zł
- dla projektów "dwuletnich": od 20 tys. zł do 200 tys. zł 
- w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł do 750 tys. zł 

 


Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego

źródło: www.pozytek.gov.pl