Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym
2015-01-21
Nowy zapis Kodeksu karnego skarbowego określa, że od 1 stycznia 2015 roku złożenie sprawozdania finansowego po terminie skutkuje karą grzywny.
Od 1 stycznia 2015 roku  zaczął obowiązywać nowy artykuł (80b) Kodeksu karnego skarbowego (KKS).
Według zapisów : "Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe."
Nowy zapis sprawił, że Urząd Skarbowy otrzymał wytyczne, iż niezłożenie sprawozdania w terminie podlega karze grzywny nałożonej na tą organizację.
W przepisie nie określono wysokości grzywny. Zasady jej dotyczące znajdują się w art. 48 KKS. Grzywna nałożona przez Urząd Skarbowy wyniesie od 175zł do 3500zł. Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu to kara może być wyższa.

Wszystkie organizacje mają obowiązek przesłania sprawozdania finansowego w czasie 10 dni od momentu zatwierdzenia do swojego Urzędu Skarbowego.

Źródło: ngo.pl