Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Organizacja Pożytku Publicznego a 1%
2015-03-06
Z Organizacjami Pożytku Publicznego mamy do czynienia codziennie, szczególnie jednak często teraz, kiedy składamy zeznania podatkowe za rok 2014. Zarówno największe organizacje zatrudniające dziesiątki pracowników i wolontariuszy, jak i te, które powstały z zamiłowania tylko kilku osób łączy jedno. Są one mianowicie uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na poczet swojej działalności statutowej.

Dlaczego powinno nas to interesować? Bo każdy z nas może decydować o tym czy i kogo warto obdarzyć wsparciem.

1% jest tylko JEDEN, więc warto starannie przeanalizować sytuację!

 

Początek roku- czas deklaracji i rozliczeń

1% i podatek dochodowy obecnie tematy bardzo popularne. Wynika z faktu, że do końca kwietnia 2015 roku większość z nas musi złożyć zeznania podatkowe w Urzędzie Skarbowym, czyli mówiąc prościej „rozliczyć się fiskusem”.

PIT czyli kryjące się pod tym Personal IncomeTax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych to podatek obejmujący dochody uzyskane przez nas na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy umowie o dzieło. PIT to również nazwa formularza za pomocą którego deklarujemy uzyskane dochody.
Podatki płacimy wszyscy, jednak czy wszyscy jesteśmy świadomi tego,  że rozliczając swoje dochody możemy pomóc? Ta pomoc to możliwość przekazania 1% naszego podatku na działalność Organizacji Pożytku Publicznego. 


OPP czyli? 

Organizacja Pożytku Publicznego to nie tylko organizacja  działająca dla  pożytku publicznego. Fakt, że każda OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) musi prowadzić działalność pożytku publicznego. Samo prowadzenie działalności pożytku publicznego nie określa natomiast, że dana organizacja jest OPP. Reasumując: nie każda organizacja, która działa na rzecz pożytku publicznego może i musi  być OPP! 
Podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego są szczegółowo opisane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
W ustawie wskazane są określone okoliczności, które pozwalają na uzyskanie przez organizacje statusu OPP. Wśród nich między innymi:
  • Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności lub grupy, która została wyodrębniona ze względu na sytuację wymagającą wsparcia.
  • Prowadzenie działalności pożytku publicznego minimum 2 lata, co ważne nieprzerwanie!
  • Nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją w wymiarze służącym realizacji celów statutowych
  • Cały dochód przeznaczają na realizację celów statutowych
Wyżej wymienione to tylko niektóre z wytycznych jakie musi spełnić organizacja ubiegająca się o status OPP. Dodatkowo status OPP wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, chociażby w zakresie realizacji sprawozdań z działalności oraz jawności swoich działań. Nadzór nad prawidłowym działaniem OPP, w tym na prawidłowym korzystaniu z uprawnień, pełni właściwy minister. Najczęściej nadzór taki sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Jednak OPP działające w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podlegają kontroli ministra do spraw wewnętrznych.

Wszystkie te wytyczne są istotne ze względu na to, że działania OPP muszą być łatwo dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Informacje dotyczące sprawozdań finansowych i merytorycznych można znaleźć na stronie MPiPS: http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/
Status OPP daje wiele korzyści organizacjom, które go posiadają. To jednak przede wszystkim jak możliwość pozyskiwania darowizn poprzez 1% Korzyści płynące z możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy na rzecz potrzeb organizacji, rzecz jasna statutowych, są oczywiste. Te korzyści to w głównej mierze efekt starań, podatników, którzy chcą wesprzeć OPP.

To tylko procent?

Z racji przekazywania 1% na rzecz OPP nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. Podatnik samodzielnie  wybiera, którą z organizacji chce wesprzeć swoim procentem.
Warto się zastanowić na jaki cel, jaką konkretną organizację chcemy przekazać nasze wsparcie.
Wielu z nas zna organizacje, które potrzebują wsparcia i przekazują procent na ich rzecz. Jeśli jednak takiej organizacji nie znamy, pomocą służy Internet. Informacje dotyczące OPP, znajdziecie na stronie MPiPS : http://www.pozytek.gov.pl/Organizacje,posiadajace,status,OPP,1020.html
Warto poświęcić na to więcej czasu i zastanowić się, komu i na jaki cel przekazujemy nasze wsparcie. Może zamiast wspierać dobrze rozreklamowanych gigantów, lepiej wspomóc działalność lokalnej fundacji, której działalność możemy monitorować na bieżąco?

Każdy procent ma znaczenie

Według raportu Departamentu Pożytku Publicznego za 2008 rok aż 7.324.953 podatników zdecydowało się przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP. (źródło: http://www.pozytek.gov.pl/1,-,raporty,867.html)  Ta ilość robi wrażenie.
Dla większości podatników terminem ostatecznym na rozliczenie jest 30 kwietnia. Tak więc jest trochę czasu na podjęcie decyzji, jak przeznaczyć 1%, żeby stał się wsparciem dla ludzi, którzy działają dla dobra nas wszystkich.Ciekawostki:

„Procentowa historia”w Polsce ma już ponad 10 lat.Od 2004 roku możemy przekazywać 1% na rzecz OPP. Możliwość taką wprowadziły przepisy ustawy o działalności  pożytku publicznego i wolontariacie.

Jakie organizacje zbierają najwięcej? – Jeśli chodzi o OPP, które zbierają największe wsparcie to najwyższa kwota za 2013 rok przekazana z 1% to zawrotna kwota 117 182 981,43, kolejna w rankingu również niemała 15 329 411,95. Pierwszy wynik należy do Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, drugi natomiast do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Widać zatem, że jeden procent ma znaczenie! (źródło: portal Departamentu Pożytku Publicznego, pożytek.gov.pl, http://www.pozytek.gov.pl/OPP,-,zestawienia,3572.html)
Warto zawsze sprawdzać na co OPP przekazują zebrane w ramach 1% fundusze. Jako darczyńcy, korzystajmy z możliwości jakie są nam oferowane. Informacje o działaniach OPP są jawne, wystarczy poszukać. http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search
Jest nas coraz więcej. W 2013 roku 44% ogólnej liczby podatników zdecydowało się na przekazanie 1% na rzecz OPP, to w porównaniu do 2011 roku więcej o 370 tys. osób. Na konta ponad 7 tys. organizacji wpłynęło 480 mln zł. Z roku na rok sumy są coraz wyższe. Za rok 2013 przekazano  506,6 mln złotych. Oby tak dalej. Ciekawe, czy w przyszłości przekroczymy miliard?!