Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Gostyńskim.
2015-03-20
Informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Powiatu Gostyńskiego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zaprasza do składania wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.
Program pilotażowy Aktywny Samorząd, realizowany jest przez Powiat Gostyński, przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program składa się z dwóch modułów (I i II).

W ramach pierwszego modułu „Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową” można ubiegać się o:

  • pomoc w uzyskaniu prawo jazdy kat. B
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Termin składania wniosków w ramach modułu I upływa 30 sierpnia 2015 r.

W ramach drugiego modułu: „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” możliwe jest uzyskanie:
  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,  
  • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  • oraz pokrycie opłaty za naukę (czesne).
Wnioski o dofinansowanie dla studentów w ramach aktualnego semestru  upływa 30 marca 2015 r. , dla studentów w ramach kolejnego semestru  upływa 30 września 2015 r.

Szczegóły dotyczące programu na stronie organizatora. Źródło: tutaj