Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Event dla studentów - relacja
2015-03-31

W dniach 23-25 marca odbyła się kolejna odsłona eventu dla studentów z Katedry Pedagogiki i Pracy Socjalnej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Cykl trzydniowego seminarium minął pod hasłem „Ekonomia Społeczna w Pracy Socjalnej. Teoria a praktyka”. Spotkanie odbyło się w Konińskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej (KOWES).

Seminarium przybliżyło studentom zagadnienia z sektora ekonomii społecznej. Dzięki spotkaniom z praktykami z naszego Ośrodka studenci poznali, czym jest ekonomia społeczna i  jak stosować jej rozwiązania, jako instrument pracy socjalnej. Poznali dobre praktyki z zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej (PES), cele społeczne realizowane przez Organizacje Pozarządowe. Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz ofertę KOWES. Event został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej studenci wysłuchali prelekcji nt. rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej w Polsce, obszaru działania Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Prelekcje wygłosili: Jarosław Wypyszyński (Kierownik KOWES), Zbigniew Prałat (Specjalista ds. ekonomii społecznej), Marek Gruchalski (radca prawny) oraz Celiną Chełkowska (blogerka społeczna). Od strony promocyjnej tematykę działań marketingowych w PES przybliżył studentom Kamil Tomicki (specjalista ds. promocji PES).W części praktycznej studenci, podążając szlakiem konińskiej spółdzielczości, odwiedzili spółdzielnie socjalne działające na terenie Miasta Konina: Spółdzielnię Socjalną Sport i Rehabilitacja, Blues Hostel, Piekiełko, Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną Kraśnica i Konińską Spółdzielnię Socjalną Spektrum.Podczas odwiedzin w pierwszej spółdzielni (Sport i Rehabilitacja) pracownicy oprowadzili studentów po sklepie medycznym prowadzonym przez spółdzielnię. Podczas zwiedzania studenci poznali m.in praktyczne aspekty funkcjonowania sklepu medycznego, zagadnienia przeciwdziałania barierom utrudniającym funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.  Dowiedzieli się jak prawidłowo korzystać ze sprzętów przeznaczonych do rehabilitacji, jak w prosty sposób naprawić uszkodzony wózek inwalidzki, jak wybrać dobry sprzęt rehabilitacyjny. Kolejnym etapem poznawania dobrych praktyk była wizyta w Spółdzielni Socjalnej Blues Hostel. Podczas wizytacji Katarzyna Wagner (Prezeska Zarządu) oprowadziła słuchaczy po pomieszczeniach, opowiadając przy okazji o genezie powstania przedsiębiorstwa. Studenci poznali od strony praktycznej i technicznej funkcjonowanie spółdzielni, dowiedzieli się, jakie etapy należy wykonać, by stworzyć przedsiębiorstwo, w jakich sferach, jako przyszli pracownicy socjalni mogą współpracować z podmiotami zajmującymi się aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, jak ważne jest właściwe dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolejnymi spółdzielczymi przystankami były: Spółdzielnia Socjalna Piekiełko i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Kraśnica.Studenci poznali genezy powstania przedsiębiorstw, założonych przez osoby fizyczne. Oprowadzający grupę Kamil Tomicki przedstawił różnice pomiędzy spółdzielniami zakładanymi przez podmioty prawne a osoby fizyczne. Studenci zobaczyli jak w prosty i oryginalny sposób można znaleźć pomysł na życie/pracę. Poznali mechanizmy rozwiązywania problemów socjalnych poprzez aktywizację społeczną i zawodową w spółdzielniach socjalnych. Dowiedzieli się, na konkretnych przykładach, w jaki sposób przedsiębiorstwa społeczne przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnej i gospodarki w regionie. Ostatnim przystankiem była Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum, przedsiębiorstwo skupiające pod sobą dwa inne podmioty  –  Przedszkole Pinokio dla Dzieci ze spektrum autyzmu oraz Salę Zabaw Słoneczko. Studenci zobaczyli idealne miejsce łączące edukację i rehabilitację z zabawą. Poznali praktyczne aspekty funkcjonowania specjalistycznej placówki dla dzieci ze spektrum autyzmu, dowiedzieli się jak od strony praktycznej wygląda rehabilitacja dzieci autystycznych. Studentów oprowadziła po spółdzielni Anna Leśna – Szymańska (Prezeska Zarządu). 

***

Seminarium nt. „Ekonomia Społeczna w Pracy Socjalnej. Teoria a praktyka” zorganizowane zostało przez Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

więcej zdjęć w galerii