Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wywiad z Prezeską Spółdzielni Socjalnej Razem do Sukcesu
2015-04-10
Zawsze zachęcamy do zakładania przedsiębiorstw społecznych - z Prezeską Spółdzielni Socjalnej Razem Do Sukcesu Magdaleną Politańską rozmawia Kamil Tomicki.
Jakie były początki Spółdzielni Socjalnej Razem do sukcesu?
Pomysł założenia spółdzielni socjalnej pojawił się wśród pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku. Miała ona być odpowiedzią na potrzeby klientów ośrodka, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych. Pomysł realizacji usług opiekuńczych - możliwość zatrudnienia, niektórych podopiecznych korzystających z pomocy GOPS-u oraz uruchomienie istniejącej niezagospodarowanej bazy lokalowej – stołówki szkolnej to główne założenia, które brane były przy zakładaniu spółdzielni. Pracownicy Ośrodka wraz z kierownikiem podjęli decyzję o przystąpieniu do realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninieprojektu unijnego, który pozwolił na pozyskanie środków unijnych. Należy przypomnieć, że Spółdzielnia Socjalna „Razem Do Sukcesu” została powołana przez Urząd Gminy w Kramsku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk w 2011 roku.
 
Skąd nazwa „Razem Do Sukcesu”?
Sukces to działanie w zamierzonym kierunku, które chcieliśmy zrealizować spełniając swoje marzenia na miarę możliwości. Innymi słowy „Razem Do Sukcesu” oznacza wspólny wysiłek ludzi związanych z obszarem działalności spółdzielni, a wszystko według zasady „ Inspiracja>>> Edukacja >>> Działanie >>> Rezultat = Sukces”.
 
Jaki zakres usług świadczy Spółdzielnia Socjalna?
Działamy w dwóch obszarach. Pierwszy to usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta oraz usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Miesięcznie realizujemy ok. 2400 godzin usług opiekuńczych w roku 2013 mieliśmy ich 27587 godzin. Zapotrzebowanie jest duże, ponieważ średnia wieku się wydłuża a koszty pobytu w domach pomocy dla większości naszego społeczeństwa są za wysokie. Drugi rodzaj działalności to gastronomia. Dożywiamy najmłodszych w przedszkolach oraz młodzież w szkołach. Dziennie obsługujemy obecnie 11 placówek w tym przedszkola oraz klientów indywidualnych i wydajemy ok. 400 posiłków dziennie. Organizujemy również drobne imprezy okolicznościowe oraz dostarczamy catering na różnego rodzaju konferencje i szkolenia.
 
Kto z tych usług korzysta?
Z usług korzystają mieszkańcy Gminy Kramsk – uczniowie, seniorzy. Współpracujemy na wielu płaszczyznach z firmami oraz instytucjami samorządowymi i pozarządowymi, zarówno
z terenów wiejskich, jak i miejskich.
 
Ilu pracowników zatrudnia obecnie Razem Do Sukcesu?
Spółdzielnia zatrudnia obecnie ponad 25 osób na podstawie umów o pracę i zlecenie.
 
Spółdzielnia Socjalna została założona podczas realizacji projektu „Wspólna praca nas wzbogaca” Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Agencji Rozwoju Regionalnego. Na czym polegało wsparcie?
Muszę powiedzieć, że wsparcie było ogromne.  Osobiście nie miałam możliwości uczestniczyć w realizacji projektu -najbardziej zaangażowaną grupą byli pracownicy ośrodka pomocy społecznej ito oni brali udział w licznych warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
W 2011 roku, kiedy powoływano spółdzielnię temat ekonomii społecznej był „obcy” a na pewno wiedzieliśmy dużo mniej niż obecnie. W tym czasie w subregionie konińskim to my „stawialiśmy pierwsze kroki” i przecieraliśmy szlaki. Podczas trwania projektu aż do zakończenia i ostatecznego rozliczenia finansowego Stowarzyszenie wspierało nasze działania w formie porad prawnych, księgowych, wzorów dokumentów jak również promocji i marketingu.

 
W jakich obszarach dziś współpracujecie Państwo ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych?
Współpraca układa się nam znakomicie, nadal korzystamy na przykład z porad prawnych Stowarzyszenia i nie tylko. W ramach wizyt studyjnych, które organizuje Stowarzyszenie bardzo duża liczba gości odwiedza naszą spółdzielnię. Takie wizyty pozwalają na promocję naszego przedsiębiorstwa a tym samym stawiają nas za wzór do naśladowania.
I tak na przykład we wrześniu ubiegłego roku mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli dwóch włoskich spółdzielni socjalnych ARCA i ULISSES, którzy odwiedzili powiat koniński. Wizyta studyjna miała na celu nawiązanie długofalowej współpracy pomiędzy włoskimi spółdzielniami socjalnymi a przedsiębiorstwami społecznymi z subregionu konińskiego. Obecnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem w ramach projektu Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej. W ramach projektu korzystamy z doradztwa z zakresu prawa, finansów, marketingu, zarządzania, motywacji,
coachingu.
 
Co powiedzieliby Państwo osobom, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną
o podobnym profilu usług? Co im Państwo polecają, a co odradzają?
Jesteśmy jedynym w Gminie Kramsk przedsiębiorstwem realizującym usługi opiekuńcze oraz cateringowe. Podczas konferencji, wizyt studyjnych,szkoleń, targów promujących sektor ekonomii społecznej zawsze zachęcamy ludzi do zakładania przedsiębiorstw społecznych. Otwarcie mówimy nie tylko o plusach, ale także o minusach takiej działalności. Bardzo ważne przed założeniem spółdzielni jest przeprowadzenie diagnozy lokalnego rynku, umiejętne dobranie osób angażujących się w prowadzenie spółdzielni oraz produktów/usług, które chce oferować mieszkańcom przedsiębiorstwo.
 
Spółdzielnia Socjalna działa na terenie gminy Kramsk. Jak wygląda współpraca
z samorządem?
Nie ukrywam, że na początku działalności spółdzielni miałam mnóstwo obaw związanych
z tym, jak będą wyglądały nasze relacje z samorządem.  Szybkookazało się, że moje obawy były bezpodstawne.Odpowiadamy na zapotrzebowanie rynku lokalnego i samorządu właśnie poprzez realizację usług opiekuńczych na terenie gminy (a jest to zadanie własne gminy) oraz realizację cateringu w szkołach – ciepły posiłek. Dostaliśmy ogromny „kredyt zaufania” od samorządu na realizację naszych przedsięwzięć – dostaliśmy nieodpłatnie bazę lokalową na potrzeby cateringu –stołówkę szkolną oraz wsparcie finansowe w kwocie 100 tyś zł otrzymane od Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych i Agencji Rozwoju Regionalnego. Uważam, że spółdzielnia spełnia swoją rolę na lokalnym rynku a pomoc, jaką otrzymaliśmy od władz gminy
i Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wykorzystaliśmy najlepiej jak mogliśmy.

Czy są Państwo rozpoznawalni w swojej gminie?
Oczywiście, chociaż trwało to dosyć długo, ciężko było się nam przebić na rynku lokalnym, ponieważ istnieje kilka firm zajmujących się podobną branżą. Nasze dania są zawsze świeże
i przygotowywane z najlepszych produktów.
 
Z czym spółdzielnia kojarzy się mieszkańcom?
Myślę, że z dobrym jedzeniem, takim jak u mamy.
 
Czy świadczycie swoje usługi również w innych gminach?
Jeśli chodzi o branżę gastronomiczną to mamy już swoich stałych klientów spoza Kramska, odpowiadamy też na zapytania ofertowe innych firm i realizujemy usługi na terenie powiatu konińskiego i kolskiego.
 
Jakimi sukcesami może się pochwalić w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych?
Powołanie Spółdzielni Socjalnej „Razem Do Sukcesu” dało możliwość stworzenia nowych miejsc pracy w Gminie Kramsk. Inaczej mówiąc powstała szansa zdobycia pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czasem także zbuntowanych, szukających życiowej odmiany i zawodowej alternatywy.Powołanie przedsiębiorstwa pokazało, że spółdzielnia socjalna to przyszłość, perspektywa, szansa i nowy horyzont na drodze życia dla tego typu ludzi.
 
O jakich innych sukcesach można mówić w perspektywie już 3-letniej działalności Spółdzielni?
Sukces to zrealizowanie wszystkich założeń ujętych w celach statutowych spółdzielni. Za sukces można uznać wysoki poziom opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, samotnymi w tym osobami z zaburzeniami psychicznymi w środowisku zamieszkania. To również możliwość wykonywania usług zlecanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie
z Kramska. Kolejnym sukcesem jestdostarczanie posiłków dla szkół w miejscowości Kramsk tj. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz pracowników szkoły i osób prywatnych zainteresowanych.
 
Jakie przedsięwzięcia Spółdzielnia chce realizować w przyszłości?
Chcemy dostosować bazę lokalowej stołówki umożliwiającej w przyszłości rozbudowę usług gastronomicznych w zakresie cateringu (ciepły posiłek) dla wszystkich szkół z terenu gminy,
a takżeuruchomić domu dziennego pobytu dla osób starszych na terenie Gminy Kramsk.
 
Jak wyobrażacie sobie Spółdzielnię za 10 lat?
Jako dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo społeczne utrzymujące poziom, do jakiego teraz doszliśmy.
 
Czego życzyć przedsiębiorstwu?
Szczęścia, zdrowia, sukcesów.
 
Spółdzielnia Socjalna Razem do sukcesu została powołana przez Urząd Gminy w Kramsku oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk. Przedsiębiorstwo działa na rynku od 2011 roku, a siedziba mieści się przy ulicy Konińskiej 20 w Kramsku (62-511).
Więcej na: www.kramsk.spoldzielnie.org oraz facebooku.
 
Galeria zdjęć