Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki – wnioski z raportu
2015-04-21
Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało kolejną, trzynastą już edycję raportu:  Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014. Dobre Praktyki to podsumowanie dokonań i osiągnięć w tej dziedzinie na przestrzeni ubiegłego roku. Raport 2014. Co najważniejsze, w  raporcie znalazły się również dobre praktyki współpracy ze spółdzielniami socjalnymi.
Dlaczego warto?
Już na wstępie raportu można znaleźć istotne informacje dotyczące działalności dużych firm. Chodzi mianowicie o dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE opublikowaną 15 listopada 2014 roku. Dyrektywa wprowadza do wcześniej istniejącej 2013/34/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych. więcej
Oprócz informacji niefinansowych ta dyrektywa określa również konieczność ujawniania informacji dotyczących różnorodności. Wymaga ona dostosowania przepisów polskich do nowych norm.
I chociaż nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku, to już teraz twórcy Raportu Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce zwracają uwagę, że nad kwestią należy zastanowić się jak najwcześniej, żeby jak najlepiej przygotować się do wdrożenia nowych wytycznych.
Pomóc w tym mogą właśnie przygotowywane regularnie raporty: Społecznej Odpowiedzialności, CSR czy Raport Społeczny – wszystkie one zawierają bowiem bardzo dużo informacji pozafinansowych. Tak więc jeśli firma ma już doświadczenie w tworzeniu raportów lub zbiera do niego informacje, to na pewno będzie jej łatwiej w przyszłości.

Dlaczego?
  • dlatego, że zbieranie informacji niefinansowych jest pracochłonne  - im wcześniej zaczniemy tym lepiej;
  • dlatego, że zbieranie takich informacji wymaga zastanowienia i opracowania, a także wdrożenia pewnych działań- musimy mieć co opisywać, a wdrażanie nowych rozwiązań wymaga czasu;
  • przygotowanie raportu zmusza do przemyśleń i do chęci zmian i poprawek - kolejny będzie lepszy, uczymy się przecież na swoich błędach.
Tak więc uzasadnień dla szukania dobrych rozwiązań, wspierania nowych sektorów, w tym ekonomii społecznej, działanie w zgodzie z założeniami Społecznej Odpowiedzialności i oczywiście tworzenie
 z tego raportów przydaje się bardzo.

Firmy i spółdzielnie socjalne – dobra współpraca
Dobre praktyki opisane w publikacji o której mówimy zostały podzielone na działy, m.in. Środowisko, Prawa Człowieka, Uczciwe Praktyki Operacyjne, w tym właśnie dziale znalazły się dobre praktyki współpracy ze spółdzielniami socjalnymi. Przykładów polskich firm współpracujących ze spółdzielniami socjalnymi jest naprawdę sporo.  
I tak, PWC przebudowując swoją warszawską siedzibę skorzystało z pomocy przedsiębiorstwa społecznego zajmującego się segregacją odpadów. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON działa od 2003 roku i do dzisiaj udało im się stworzyć 400 miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczególnie dobrym przykładem jest jednak trwała współpraca Grupy Raben z przedsiębiorstwami społecznymi. Zaczęło się od Spółdzielni Socjalnej Otwarci, która przez kilka lat świadczyła firmie usługi z zakresu krawiectwa. Spółdzielnia Socjalna KOSS z Kościana świadczy dla tej międzynarodowej firmy usługi z zakresu etykietowania produktów oraz co-packingu. Spółdzielnia Socjalna podczas dotychczasowej współpracy przygotowała dla Grupy około 100 tysięcy zestawów produktów, co jak podkreślają przedstawiciele firmy, oznacza bardzo wysoką wydajność. Warto zaznaczyć, że w spółdzielni zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przedsiębiorstwo powstało w ramach projektu, którego celem było wsparcie i stworzenie miejsc pracy dla zagrożonych wykluczeniem społecznych byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych. Więcej o projekcie.

http://www.kampaniespoleczne.pl/csrcrm,7412,raben_wspolpracuje_ze_spoldzielnia_socjalna
Jak podkreśla Grupa Raben współpraca z PES w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia pracę, niwelując braki kadrowe, które przy usługach co-packingu powoduje przestoje, a te z kolei straty dla firmy. Również gadżety promocyjne, odpowiedzialne gadżety Grupy Raben są produkowane przez osoby niepełnosprawne działające w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach współpracy z naszym Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Kolejna firmą wymienioną w publikacji, która doceniła potencjał ekonomii społecznej jest jedna ze spółek Saint Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Spółdzielnia Socjalna Aktywni z Koła współpracuje z Kolskim Oddziałem firmy będąc podwykonawcą części zadań. Przedsiębiorstwo wykonuje prace z zakresu co-packingu, foliowania oraz pielęgnacji terenów zielonych oraz innych prac zlecanych przez oddział firmy. Spółdzielnia Socjalna Aktywni również powstała podczas realizacji projektu Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ.


W raporcie kilkakrotnie podkreślona została konieczność podjęcia działań na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo dobrze wpisuje się w nie współpraca właśnie ze spółdzielniami socjalnymi, (trendy) która jak widać staje się wśród dużych firm coraz bardziej popularna.  

Mowa o tym również w raporcie: Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 stworzonym przez PwC we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu wraz z 150 przedstawicielami firm. Raport mówi o konieczności rozwoju kapitału społecznego, w tym umacniania współpracy, ale również tworzenia nowych narzędzi mających na celu wsparcie osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Raport- Wizja 2050
W związku z tym można zakładać, że strategie CSR w roku 2015 ale i w kolejnych latach będą coraz bliżej ekonomii społecznej, a współpraca firm i podmiotów ekonomii społecznych będzie coraz lepsza. Trendy te można wyprzedzać i już dzisiaj tworzyć filozofię w oparciu o współpracę, która zarówno daje korzyści materialne jak i społeczne.

Raport 2014 dostępny na stronie Forum Odpowiedzialnego Biznesu: http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/firmy-chca-rozwijac-sie-odpowiedzialnie/