Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
V edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.
2015-05-19
Konkurs na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia  - V edycja. Nabór wniosków już tylko do 31 maja 2015r.
To już V edycja konkursu, którego głównym celem jest wsparcie najbardziej przedsiębiorczych Podmiotów Ekonomii Społecznej.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

W Konkursie mogą wziąć udział:

> organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą,
> organizacje pozarządowe prowadzące zakład aktywności zawodowej na podstawie odrębnych właściwych przepisów prawa;
> spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
> spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;
> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność gospodarczą;
> osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakład aktywności zawodowej;
> spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem udziału w Konkursie jest działanie na rynku od co najmniej 24 miesięcy.

Nabór zgłoszeń do  31 maja 2015r.  Ogłoszenie wyników Konkursu w październiku 2015 roku na stronie organizatora.


Źródło informacji: strona konkursu
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatora