Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Targi Aktywnych Form Pomocy Społecznej w Policach
2015-06-08

W czerwcu warto odwiedzić zachodniopomorskie. W dniach 18 – 20 czerwca 2015 roku w Policach i Nowym Warpnie odbędą się Targi Aktywnych Form Pomocy oraz Targi Dobrego Klimatu. 

Hasłem przewodnim dla Targów Aktywnych Form Pomocy jest rozwój lokalny. W trakcie pierwszego, konferencyjnego dnia pokazana zostanie polityka społeczna i działanie Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej jako podstawa dla rozwoju społeczności lokalnych.


Dla organizatorów bardzo ważne jst ukazanie polityki społecznej nie jako pozycji kosztowej w samorządowych budżetach, ale jako istotnej, obok edukacji, inwestycji w rozwój lokalny. Zależy im by wywołać istotne zmiany w postrzeganiu polityki społecznej i pokazać wartości jakie niesie realizacja polityki społecznej o charakterze inwestycyjnym.
 
Uczestnicy Targów Aktywnych Form Pomocy pierwszego dnia będą mogli wziąć udział w jednym z trzech, równolegle odbywających się paneli dyskusyjnych. Do wyboru przez uczestników Targów będą trzy panele robocze:
 • „Rodzina jako podstawa lokalnej polityki społecznej” – kanwą do dyskusji będzie zmieniające się podejście do rodziny, Zachodniopomorski Program na Rzecz Rodziny, oraz redefinicja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na przykładzie Goleniowa.
 • „Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako determinant rozwoju lokalnego, miejsce i rola podmiotów o charakterze reintegracyjnym” – kanwą do dyskusji będą zmiany związane z wdrażaniem Krajowego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu i Ubóstwu, nowego okresu programowania i związane
  z tym wyzwania jakie stoją przed lokalną polityką społeczną. 
 • „Usamodzielnianie osób zależnych” – pokazane na przykładach działania CIS, spółdzielni socjalnych jak i innych form zapewniających elastyczny system zatrudnienia.

Wieczorem podczas uroczystego bankietu przygotowanego przez Centrum Integracji Społecznej „SOS” prowadzone przez Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” odbędzie się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla najlepszych podmiotów i osób indywidualnych realizujących cenne inicjatywy w zakresie aktywnych form pomocy „Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy za 2014 rok”. Wręczone zostaną również zachodnipomorskie certyfikaty "Zakup prospołeczny".


Drugiego dnia, w Nowym Warpnie, odbędą się zarówno prezentacje podmiotów z poszczególnych regionów, jak i praktyczne warsztaty dotyczące:
 • Współpracy Centrum Integracji Społecznej z przedsiębiorcami;
 • Mierzenia kosztów zaniechania i wartości społecznej projektów;
 • Delegowania zadań organizacjom pozarządowym, szczególnie w kontekście nowego okresu programowania;
 • Budowania lokalnych strategii i programów; 
 • Usamodzielniania osób zależnych;
 • Rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych.


W sobotę 20 czerwca, ponownie w Nowym Warpnie, odbędą się Targi Dobrego Klimatu, podczas których podmioty nie tylko będą prezentować swoją ofertę lecz zostaną zaproszone do przygotowania interaktywnych form prezentacji, w których udział będą mogły wziąć całe rodziny. Oprócz prezentacji podmiotów odbędą się również pokazy mody organizowane wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Polic, przejazd rowerowy z Polic 
i Szczecina, Kawiarenka na rynku, zlot zabytkowych samochodów, warsztaty mozaikowe, Miejska Gra Terenowa „W poszukiwaniu królowej pszczół”, gry i zabawy naszego dzieciństwa – w tym II Mistrzostw Gry w Kapsle, plenerowe gry i zabawy dla całej rodziny. W trakcie Targów muzycznie uczestników inspirować będzie DJ Vicka – ambasadorka programu Senior Wigor.

Organizatorami Targów są Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” i Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość we współpracy z  Gminą Nowe Warpno, Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie, Powiatem Polickim oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze Szczecina: www.rops.wzp.pl