Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Jak pomagać ofiarom przemocy ekonomicznej? Relacja z konferencji
2015-06-30
W dniu 22 czerwca 2015 r. przedstawicielki naszego Stowarzyszenia były uczestniczkami konferencji: „Innowacyjne metody wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy ekonomicznej”. Spotkanie zamykało projekt „Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”. 
Projekt był realizowany w imieniu Gminy Wrocław przez Centrum Integracji Społecznej i skierowany był do niezatrudnionych 15 kobiet - ofiar przemocy - klientek Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych. Konferencja odbyła się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Przemoc ekonomiczna to trudny problem. Realizatorzy projektu zdecydowali się przeciwdziałać mu na trzy sposoby. Stąd projekt składał się z trzech komponentów: pomocy indywidualnej w postaci Koordynatora wsparcia, 3-miesięcznego programu szkoleniowo-terapeutyczny oraz 3 - miesięcznych praktyk zawodowych u pracodawców. Według organizatorów można mówić o sukcesie – 40% uczestniczek projektu rozpoczęło pracę i zrobiło tym samym pierwszych rok w kierunku ekonomicznej niezależności. 

Zagadnienia omawiane podczas konferencji to problemy, którym zajmujemy się również jako Stowarzyszenie w ramach realizowanego przez nas projektu: „System wzmacniania   potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. W ramach projektu wdrażamy 10 innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych, z których każdy ma zaplanowaną ścieżkę. Jedna ze spółdzielni socjalnych zatrudnia kobiety dotknięte przemocą domową. W przypadku modelu ścieżka wyglądała następująco: rekrutacja, etap szkoleniowo-doradczy, 3-miesięczny staż, zatrudnienie w spółdzielni. Historię Spółdzielni Socjalnej Arka – bo o niej mowa – poznacie już niebawem.