Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pilotażowy Program Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej rozpoczęty.
2012-10-11

Bank Gospodarstwa Krajowego oficjalnie ogłosił rozpoczęcie pierwszego etapu Projektu Systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej"

W ramach tego projektu podmioty ekonomii społecznej będą mogły ubiegać o preferencyjne pożyczki na inwestycje wpływające na rozwój przedsiębiorstwa.

Pierwszy etap rozpoczęło ogłoszenie przetargu w wyniku którego wyłonieni mają zostać pośrednicy finansowi, którzy będą docelowo obsługiwać PES-y z pięciu makroregionów:
  1. Kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego
  2. Lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego
  3. Dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego
  4. Pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego
  5. Małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego
Rolą Pośredników Finansowych będzie udzielanie PES pożyczek, oraz świadczenie usług doradztwa. Pośrednicy Finansowi odpowiedzialni też będą za monitorowanie prawidłowości wykorzystania pożyczek, terminowość spłat i ewentualną windykację pożyczek niespłacanych.
Pilotażowa formuła Projektu ma na celu przede wszystkim przygotowanie instytucji biorących udział w dystrybucji środków europejskich, do obsługi zwrotnych form wsparcia po roku 2014. Zgodnie z założeniami nowego okresu programowania budżetu Unii Europejskiej, instrumenty inżynierii finansowej będą szerzej stosowane w ramach programów operacyjnych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: www.bgk.com.pl