Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: Innowacje przeciwko wykluczeniu społecznemu
2015-09-30
8 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Innowacje społeczne przeciw wykluczeniu społecznemu”. Konferencja służy interaktywnemu zaprezentowaniu wypracowanych innowacyjnych rozwiązań z zakresu współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami, czego efektem stać się może ułatwianie wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 
Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nieszablonowe narzędzia i metody przetestowane w ramach projektów wyłonionych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w drodze konkursu ogłoszonego w 2011 r. Wypracowane rezultaty będą prezentowane w blokach tematycznych tj. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społecznoekonomicznej, kobiet – ofiar przemocy domowej , osób po pięćdziesiątym roku życia oraz osób skazanych. Po każdym panelu zaplanowana została dyskusja mająca na celu ocenienie produktów pod kątem użyteczności oraz możliwości wdrożenia/zaimplementowania wybranych rozwiązań do głównego nurtu polityki.

Wśród prelegentów konferencji będzie także nasza specjalistka ds. merytorycznych, Malwina Pokrywka. Opowie ona o doświadczeniach Stowarzyszenia zdobytych podczas realizacji projektu Innowacyjny model aktywizacji uczestników WTZ. 

Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na sa na stronie internetowej Innowacje Przeciw Wykluczeniu Społecznemu.

źródło: www.innowacje-przeciw-wykluczeniu.pl