Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej - powołany. Znamy już skład.
2015-10-13
Są już znani Członkowie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kto znalazł się w tym gronie, czym zajmuje się Komitet oraz jakie zmiany przyniesie jego działanie?
Od 8 października jest znany skład KKRES czyli Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Powołanie komisji jest wynikiem przyjętego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który to określa kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce.
KPRES powstał dzięki pracy Grupy ds. Strategicznych w Zakresie Ekonomii Społecznej pod przewodnictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  W powołanym Komitecie (KKRES) to właśnie Minister Pracy i Polityki Społecznej pełni funkcję przewodniczącego. Sekretarzem KKRES został natomiast Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Komitet stanowią 34 osoby a pracę Komitetu wzmacnia 18 członków wspierających, wśród których są specjaliści, eksperci oraz praktycy działający w zakresie Ekonomii Społecznej.

W skład Komitetu wchodzi:
  •  ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, wśród nich przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Zamówień Publicznych.
  • ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby.
 
  • ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby
 
  • oraz dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, a wśród nich Prezes naszego Stowarzyszenia Przemysław Piechocki.


Co należy do zadań Komitetu?

Według Zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej do tych zadań należy:
 
 
  • udział w koordynacji działań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej na poziomie krajowym;
 
  • rekomendowanie decyzji o charakterze strategicznym w zakresie realizacji Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwanego dalej „KPRES”, m. in. w oparciu o coroczne raporty o stanie ekonomii społecznej oraz przeglądy śródokresowe KPRES;
 
  • opiniowanie corocznych raportów z realizacji KPRES i o stanie ekonomii społecznej w Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowywanych przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;
 
  • kreowanie i monitorowanie działań podejmowanych na rzecz projektów innowacyjnych oraz badań naukowych w zakresie ekonomii społecznej;
 
  •  inicjowanie zmian, nadzorowanie realizacji, monitorowanie oraz udział w okresowych ewaluacjach rezultatów wdrażania KPRES;
 
  • opiniowanie i rekomendowanie propozycji rozwiązań strategicznych, programowych, legislacyjnych, finansowych i edukacyjnych dotyczących działań w sferze publicznej w obszarze ekonomii społecznej
 
źródło informacji : portal Departamentu Pożytku Publicznego