Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nowy rok – nowe modele
2015-01-30
Nastał nowy rok, a z nim nowe wyzwania. Do projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” przystąpiły kolejne inicjatywy.

Cztery spółdzielnie socjalne podpisały już z naszym Stowarzyszeniem umowy na wdrożenie modeli spółdzielni socjalnych działających w partnerstwie publiczno-społecznym. Pięć Pań zatrudnionych w spółdzielni socjalnej Arka w Gostyniu świadczy usługi opieki nad osobami starszymi zależnymi. Siedmiu nowych pracowników zostało zatrudnionych w Markowickiej Spółdzielni Socjalnej Nazaret, gdzie świadczą usługi organizacji imprez okolicznościowych i konferencji, tworzą bazę noclegową oraz utrzymują lokalny cmentarz. W Byczynie spółdzielni socjalna Perunica zyskała 5 nowych pracowników, którzy dbają o rozwój lokalnej turystyki prowadząc Punkt Informacji Turystycznej oraz proponując szereg nowych atrakcji turystycznych, w tym grę miejską. Z kolei spółdzielnia socjalna Communal Service z Brzezin podpisała umowy z 5 pracownikami, którzy wcześniej odbywali tam staże, zatrudniając ich m.in. do prac remontowo-budowlanych prowadzonych w budynkach należących do miasta i gminy Brzeziny oraz jednostek im podległych. Wkrótce napiszemy, jakie nowe inicjatywy przyniosły kolejne miesiące tego nowego roku.