Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
A w naszym nowym projekcie …
2014-10-06
W najnowszym, realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni socjalnych projekcie „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ostatnio sporo się dzieje.

Na stronie Stowarzyszenia pojawiły się już 2 zapytania ofertowe na wdrożenie modeli spółdzielni socjalnych dedykowanych osobom uzależnionym oraz kobietom ofiarom przemocy domowej. 29 października podpisaliśmy również pierwszą umowę na wdrożenie modelu spółdzielni socjalnej realizującej usługi użyteczności publicznej, działającej w partnerstwie publiczno-społecznym. Wykonawcą usługi wdrożenie tego modelu będzie gostyńska Spółdzielnia Socjalna Arka, mająca długoletnie doświadczenie na rynku usług dla osób starszych zależnych. Ciągle zmienia się też lista modeli, których wdrożeniem zajmą się spółdzielnie socjalne z całej Polski. Aktualnie pracujemy nad 10, ale chcemy rozszerzyć listę o przynajmniej 5 następnych. Tematy, nad którymi chcemy się pochylić są różnorodne: osoby uzależnione, mieszkania socjalne, osoby bezdomne, turystyka społeczna, osoby ze spektrum autyzmu, to tylko niektóre pomysły. Doradców Stowarzyszenia pracujących z grupami zainteresowanymi wdrożeniem modeli można już spotkać w różnych zakątkach Polski – od Byczyny, po Warszawę i Skarżysko-Kamienną. Do pracy wkroczyli także eksperci, których zadaniem będzie opisanie procesu wdrażania modeli spółdzielni socjalnych. Przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zainteresowanych wdrażaniem konkretnych modeli zapraszamy już teraz do zapisów na szkolenia organizowane przez partnera projektu, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), które należycie przygotują ich do współpracy z podmiotami ekonomii społecznej.