Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Co nowego w projekcie systemowym?
2014-09-18
Nowy projekt Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” ciągle się rozwija.

Powstają coraz to nowe pomysły modeli spółdzielni socjalnych realizujących usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym. Istniejące modele ulegają modyfikacjom, a także są doprecyzowane, aby najlepiej odpowiedzieć na potrzeby wybranych grup docelowych oraz problemy społeczne lokalnych środowisk. Na ostatnim spotkaniu Grupy Sterującej, które odbyło się 27 sierpnia w Warszawie 6 modeli uzyskało pełną aprobatę wszystkich partnerów projektu. Pracujemy nad pozostałymi, aby w efekcie wypracować 10 gotowych do wdrożenia modeli spółdzielni socjalnych realizujących usługi użyteczności publicznej. Doradcy Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych pracują już w całej Polsce, poszukując nowych środowisk zainteresowanych wdrożeniem wypracowanych na bazie doświadczenia Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych modeli. Do pracy powoli przystępują również eksperci, którzy zajmą się opisem wypracowanych modeli oraz systemu ich wdrażania Planujemy również organizację pierwszych sesji dialogowych dla środowisk zainteresowanych wdrożeniem poszczególnych modeli spółdzielni socjalnych realizujących usługi użyteczności publicznej.