Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przedstawiamy partnerów projektu systemowego
2014-08-13
Projekt „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” realizowany przez nasze Stowarzyszenie od lipca 2014 roku dał nam możliwość współpracy z kilkoma organizacjami mającymi duże doświadczenie na polu promowania ekonomii społecznej w kraju. Pewnie już je znacie, ale przypomnijmy pokrótce, czym się zajmują.
Liderem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z Warszawy. Powołane w 2007 roku jest jednostką budżetową Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, której celem jest działanie na rzecz rozwoju usług świadczonych przez instytucje rynku pracy oraz pomocy społecznej. Ważną rolą Centrum jest pośredniczenie przy realizacji projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wśród partnerów projektu znajdziemy Uniwersytet Warszawski, którego przedstawiać chyba nie trzeba, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, który znany jest na pewno tym z Was, którzy przeszli już lustrację spółdzielni, a o którym więcej możecie przeczytać tutaj. Kolejnym partnerem jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) również z Warszawy. Podobnie jak nasze Stowarzyszenie FISE od 2009 roku prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Nie jest to jednak jedyna działalność tej organizacji. Główną misją Fundacji jest wzrost zatrudnienia. W celu jej realizacji organizacja ta angażuje się w różnorodne działania systemowe oraz sieciujące. FISE było również inicjatorem różnorodnych akcji i kampanii na rzecz ekonomii społecznej, o których więcej można dowiedzieć się ze strony Fundacji: ww.fise.org.pl