Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
VII Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej
2015-10-15
W imieniu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spóldzielni Socjalnych zapraszamy na VII Ogólnopolskie Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbędzie się 04-06 listopada 2015 roku w Warszawie. Forum odbędzie się pod hasłem: "Idzie nowe? Rozwój spółdzielczości socjalnej w Polsce". 


 

Forum ma być przestrzenią do rozmów i dyskusji  o nowych trendach oraz pomysłach na działanie spółdzielni. Warto znać kierunki działań i wsparcia oferowane w obecnej perspektywie finansowej UE. Poruszony zostanie temat usług użyteczności publicznej i możliwości realizowania ich przez podmioty ekonomii społecznej, w tym szczególnie spółdzielnie socjalne, co rekomenduje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Nie zabraknie też tematów związanych z zielonymi miejscami pracy i rolą spółdzielni w procesach rewitalizacyjnych. Te tematy na pewno będą wielokrotnie wracały w publicznych debatach do 2020 roku.

Zostaną również przedstawione modelowe spółdzielnie socjalne – modelowe, ze względu na wypracowane rozwiązania możliwe do wykorzystywania w innych podmiotach tego typu. Nie zabraknie ciekawych i praktycznych przykładów działania spółdzielni socjalnych z różnych branż. 

Odbędą się także sesje warsztatowe i prace w grupach tematycznych, które będą się toczyły równolegle. Organizatorzy forum chcą kontynuować i rozwijać pomysły, jakie pojawiały się podczas spotkań branżowych, które organizowane były w ciągu ostatniego roku. To były bardzo dobre spotkania, które pozwalały się poznać, nawiązać kontakty, dzielić doświadczeniami, ale także dały dużo do myślenia w zakresie współpracy. Teraz pora, by te pomysły zacząć wcielać w życie. Sesje warsztatowe i prace w grupach będą dotyczyły: zarządzania finansami (warsztat dla członków Zarządów), marketingu i promocji, ruszającego pomysłu na współpracę sprzedażową DOBROCZYŃ!, współpracy branżowej w obszarze turystyki, jak i „przemysłów kreatywnych”.

Tradycyjnie już Forum będzie okazją do rozmów o wspólnych doświadczeniach związanych z uruchamianiem i prowadzeniem spółdzielni, zwłaszcza, że jest o czym rozmawiać, bo już prawie dziesięć lat upłynęło od podpisania ustawy o spółdzielniach socjalnych.  

Krótko mówiąc, warto przyjechać do Warszawy!

Zgłoszenia na Forum przyjmowane są do 25 października. Zgłaszać można się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.