Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenia trenerów spółdzielczości socjalnej
2012-10-17

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych serdecznie zaprasza do udziału w specjalistycznych szkoleniach dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce.  

Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach projektu „Spółdzielnia nie jest tylko przedsiębiorstwem. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadr spółdzielni socjalnych w Polsce” dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest budowanie trwałego systemu podnoszenia wiedzy i kompetencji kadr spółdzielczości socjalnej mającego na celu wzrost aktywności ekonomicznej spółdzielni i wpływu spółdzielców na rozwój lokalnego środowiska. Głównymi adresatami są osoby zarządzające spółdzielniami socjalnymi. W ramach projektu uzyskają zintegrowane wsparcie szkoleniowo-doradcze, szczególnie z zakresu budowania instytucji i jej zespołu, prowadzenie działań ekonomicznych i społecznych, zawierania partnerstwo publiczno-społecznych na poziomie lokalnym.

Zostaną zorganizowane dwie edycje szkoleń – każda dla 50 osób. Pierwsza w terminie 15‑16.11.2012 (czwartek-piątek), druga – 3-4.12.2012 (poniedziałek-wtorek). Miejsce szkolenia: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne "Żurawia" ul. Żurawia 47 (róg Żurawiej i Poznańskiej) w Warszawie.

Szkolenie jest bezpłatne, organizatorzy pokrywają także niemal w całości koszty zakwaterowania i  część kosztów wyżywienia
. Od uczestników pobierana będzie jedynie opłata w wysokości 120 zł/osoby (lub 150 zł w przypadku osób ze spółdzielni nie należących do OZRSS) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wyżywienia i dopłatę do noclegu. Dojazd we własnym zakresie.

Spośród uczestników w/w szkoleń zostanie wyłoniona grupa o najwyższym poziomie kompetencyjnym, która zostanie zaproszona do udziału w szkoleniu dla zaawansowanych przeprowadzonym w kwietniu 2013 i zakończonym egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat trenera spółdzielczości socjalnej OZRSS i uzyskają uprawnienia do szkolenia kadr spółdzielni socjalnych w swoich województwach.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie i przysłanie formularza dostępnego na stronie http://ozrss.pl/szkolenia/szkolenia-ozrss/rejestracja-na-szkolenia/ wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty.

Wpłaty wpisowego należy dokonać na konto OZRSS prowadzone w Warszawskim Banku Spółdzielczym nr 54 80150004 0192 9230 2002 0001 z dopiskiem „szkolenie trenerów”.

W razie wątpliwości, uwag, pytań proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny: Artur Laskowski, koordynator projektu, tel. 691801220, laskowski@soo.org.pl