Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Czas na spółdzielnie z sektora rolno-spożywczego
2015-11-10
Właśnie rozpoczęliśmy działania w  międzynarodowym projekcie w ramach programu Erasmus +. Liderem projektu jest Galicyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Rolno-Spożywczych. Celem projektu jest wsparcie spółdzielni z branży rolno-spożywczej.
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych jako partner przystąpiło do nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Galicyjskie Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Rolno-Spożywczych zatytułowany „Strategic Partnership for Innovating the Training of Trainers of the European Agri-food Cooperative” - ToTCOOP+i (Partnerstwo Strategiczne na Rzecz Innowacyjnych Szkoleń dla Szkoleniowców Europejskich Spółdzielni Rolno-Spożywczych). Działania projektowe rozpoczęto we wrześniu tego roku, a zakończone zostaną w sierpniu 2017 roku. Przez ten okres czasu Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych będzie miało okazję nie tylko współpracować z wyżej wspomnianym partnerem z Hiszpanii, ale i z organizacjami partnerskimi z Włoch – Aris Formazione e Ricerca, Irlandii – Irish Cooperative Organisation Society, Łotwy - Latvijas lauku konsultaciju un izglitibas centrs (Łotewskie Centrum Doradztwa i Szkoleń Rolniczych) oraz Szwecji – Changemaker.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji szkoleniowych trenerów zatrudnionych w organizacjach partnerskich oraz dostosowanie treści i formy tych szkoleń do potrzeb kadry zarządzającej spółdzielni, ze szczególnym naciskiem na spółdzielnie rolno-spożywcze. Innym celem stawianym w projekcie jest znalezienie metod promocji czy organizacji pracy w spółdzielniach w ogóle, które pozwoliłyby przyciągnąć do nich ludzi młodych oraz kobiety (w kontekście spółdzielni rolno-spożywczych).Partnerzy z Włoch oraz Szwecji będą służyli swoją wiedzą w dziedzinie prowadzenia szkoleń oraz użycia elektronicznych pomocy szkoleniowych. Organizacje z Hiszpanii,  Irlandii oraz Łotwy dzielić się będą swoją wiedzą na temat prowadzenia spółdzielni rolno-spożywczych, ich potrzeb oraz charakteryzujących ten sektor wyzwań. Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wniesie zaś wiedzę na temat samej specyfiki spółdzielczości oraz bogate doświadczenie w dziedzinie szkoleń prowadzonych dla przedstawicieli tego sektora. W najbliższym czasie śledźcie naszą stronę w poszukiwaniu nowych informacji na temat projektu.
Więcej informacji na Twitter oraz na Facebook.