Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spółdzielnie socjalne współpracują z samorządem
2015-11-17
Spółdzielnie socjalne na rzecz wspólnot samorządowych - taki tytuł nosi najnowsza publikacja wydana przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Publikacja została przygotowana przy współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Opracowanie zawiera Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społeczne, dokumenty rządowe i samorządowe oraz wiele przykładów dobrych praktyk.
Publikacja zawiera omówienie społecznych usług użyteczności publicznej, ich roli oraz potencjału wynikającego z nowych możliwości ich realizowania dla samorządu. Nowe możliwości wynikają przede wszystkich z wykonywania usług użyteczności publicznej przez spółdzielnie socjalne.

Warto zaznajomić się z etapami działań niezbędnymi podczas wdrażania usług w JST. Proces ten został przedstawiony w 4 fazach.
Faza 1: Diagnoza potzreb społecznych;
Faza 2: Program rozwoju usług społecznych;
Faza 3: Wsparcie obywateli i JST na rzecz rozwoju miast;
Faza 4: Sposób realizacji usług: partnerstwo, zlecenie, zakup;
Publikacja zawiera również wybrane akty prawne, wśród nich ustawę o spółdzielniach socjalnych, ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. znajdziemy również w niej wytyczne horyzontalne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, przydatne materiały samorządowe oraz Program Rozwoju Usług Społecznych na lata 2015-2018 na przykładzie Powiatu Świebodzińskiego.
Opracowanie zostało opatrzone komentarzami i opiniami specjalistów z zakresu ekonomii społecznej, przedstawicieli NGO oraz samorządowców.
Publikacja została przygotowana w ramach projektu: System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.
Bezpłatne egzemplarze dostępne w siedzibie naszego Stowarzyszenia, polecamy!