Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja i spotkanie spółdzielcze już 26-27 listopada w Poznaniu
2015-11-19
26-27 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja prezentująca 10 innowacyjnych rozwiązań dla spółdzielni socjalnych oraz spotkanie spółdzielcze. Celem konferencji jest przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, które były wdrażane i testowane przez spółdzielnie socjalne i jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski. Pora skorzystać z zdobytego na tak dużą skalę doświadczenia.
Nasze Stowarzyszenie wraz z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych już w przyszłym tygodniu rozpocznie spółdzielcze wydarzenia w Poznaniu. 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 odbędzie się konferencja prezentująca 10 innowacyjnych rozwiązań dla spółdzielni socjalnych. Wśród nich rozwiązania w zakresie realizacji zadań na rzecz osób ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy. W tym dla osób z niepełnosprawnościami, osób uzależnionych po terapiach, ofiar przemocy domowej oraz osób długotrwale bezrobotnych. Podczas wydarzenia zostaną również omówione dobre przykłady rozwiązań z zakresu realizacji zadań w sferze użyteczności publicznej przez PES. Przedstawimy wiele przykładów na to, że partnerstwo i zaangażowanie wielu intersariuszy przynosi pozytywne korzyści.

W programie konferencji:
  • Misja spółdzielni socjalnych w obszarze wsparcia osób ze szczególnymi trudnościami na rynku pracy -panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli spółdzielni
  • Czy warto zlecać i w jakiej formie zadania sfery użyteczności publicznej spółdzielniom socjalnym? Panel dyskusyjny z udziałem  przedstawicieli spółdzielni socjalnych o profilu usługowym

27 listopada natomiast odbędzie się spotkanie spółdzielcze. Temat przewodni: Spółdzielnie socjalne na rzecz społeczności lokalnych. Spotkanie branżowe organizowane jest w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Więcej informacji na stronie OZRSSPliki do pobrania