Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES – nowy projekt naszego Stowarzyszenia
2015-11-24

Miło nam poinformować, że oficjalnie rozpoczęliśmy realizację zadań w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej. Działalność Ośrodka współfinansowana jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Udział w projekcie i działaniach Ośrodka jest bezpłatny. 

W jego ramach przygotowaliśmy szerki wachlarz wsparcia. Będzie to między innymi: wsparcie badawcze, inkubacja przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich, bezzwrotne wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej, wsparcie szkoleniowe i inkubacja przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie doradcze i usługi na rzecz przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie promocyjne i marketingowe, działania sieciujące.

 

Działania Ośrodka dedykowane są w szczególności:  

  • podmioty ekonomii społecznej i ich kadrę zarządzającą oraz pracowników
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczone społecznie;
  • osoby planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy
    w podmiocie ekonomii społecznej;
  • osoby prawne planujące założenie podmiotu ekonomii społecznej.

 
Ośrodek działa na terenie subregionu konińskiego.

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku.

 

Pliki do pobrania