Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ekonomizacja PES – konsultacje projektów FIO
2015-11-30

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, informujemy, że w ramach działalności naszego ośrodka można będzie skorzystać z bezpłatnego doradztwa tym zakresie. Jest to również doskonała okazazja, żeby porozmawiać o ekonomizacji PES. 

Przypominamy, że drugi nabór do Konkursu FIO 2016 rusza 1 grudnia 2015 r. i będzie trwał do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16.15. I już od jutra rozpoczynamy cykl spotkań z doradcami. Podczas spotkań będzie można uzyskać wspacie w zakresie: 

a. przybliżenia zasad przyznawania dotacji (m.in. kto może ubiegać się o dofinansowanie; na jakie działania; w jakiej wysokości; jakie dodatkowe informacje muszą się znaleźć we wniosku, aby zwiększyć jego szansę na dotacje),

b. rodzajów wydatków i kalkulacji kosztów w oparciu o Planer budżetu FIO,

c. realizacji działań projektowych we współpracy różnych podmiotów (czym różni się partnerstwo od oferty wspólnej?)

d. konsultacji pomysłów oraz gotowych wniosków o dofinansowanie.


Harmonogram spotkań z doradcami: 

1.12.2015 r. - Mateusz Gołębiowski
8.12.2015 r. - Mateusz Gołębiowski
9.12.2015 r. - Mateusz Gołębiowski

7.12.2015 r. - Tatiana Hapek
8.12.2015 r. - Tatiana Hapek
9.12 2015 r. - Tatiana Hapek

Spotkania odbęda się w siedzbie Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie, przy ulicy 3 Maja 26 w godzinach 9.00 - 17.00. Terminy spotkań bedą aktualizowane na bieżąo. 

***

Głównym celem Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz  swoich wspólnot lokalnych oraz ich mieszkańców. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo obejmuje wsparcie bardzo szerokiego zakresu działań, w tym m.in. na rzecz aktywnej integracji społecznej dzieci i młodzieży,  seniorów, osób niepełnosprawnych, rozwijania wolontariatu, przedsiębiorczości społecznej czy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  Szczegółowe informacje na temat konkursu (m.in. program FIO, Regulamin konkursu) można znaleźć na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html.                                         

Mając na względzie popularność konsultacji w w/w zakresie w latach  poprzednich, w celu uniknięcia oczekiwania na usługę termin i godzinę spotkania z doradcą można ustalić telefonicznie pod nr 63 245 58 29.