Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ekonomizacja PES – konsultacje projektów FIO
2015-12-28

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich zbliża się do końca - wnioski składać można jeszcze tylko do 7 stycznia 2016 r. Przypominamy więc, że w ramach działalności naszego ośrodka można będzie skorzystać z bezpłatnego doradztwa tym zakresie. Jest to również doskonała okazja, żeby porozmawiać o ekonomizacji PES. Najbliższe spotkania już 4 i 5 stycznia w Koninie.

 
 

Podczas spotkań będzie można uzyskać wspacie w zakresie: 

a. przybliżenia zasad przyznawania dotacji (m.in. kto może ubiegać się o dofinansowanie; na jakie działania; w jakiej wysokości; jakie dodatkowe informacje muszą się znaleźć we wniosku, aby zwiększyć jego szansę na dotacje),

b. rodzajów wydatków i kalkulacji kosztów w oparciu o Planer budżetu FIO,

c. realizacji działań projektowych we współpracy różnych podmiotów (czym różni się partnerstwo od oferty wspólnej?)

d. konsultacji pomysłów oraz gotowych wniosków o dofinansowanie.

Doradca - Tatiana Hapek, ekspertka w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność PES. ***

Głównym celem Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz  swoich wspólnot lokalnych oraz ich mieszkańców. Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo obejmuje wsparcie bardzo szerokiego zakresu działań, w tym m.in. na rzecz aktywnej integracji społecznej dzieci i młodzieży,  seniorów, osób niepełnosprawnych, rozwijania wolontariatu, przedsiębiorczości społecznej czy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  Szczegółowe informacje na temat konkursu (m.in. program FIO, Regulamin konkursu) można znaleźć na stronie:http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html.                                         

Mając na względzie popularność konsultacji w w/w zakresie w latach  poprzednich, w celu uniknięcia oczekiwania na usługę termin i godzinę spotkania z doradcą można ustalić telefonicznie pod nr 63 245 58 29. Konsultacje odbywać się będa w godzinach 9.00 - 17.00.