Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Raport: Stan ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim
2016-01-08
Zapraszamy do lektury raportu "Badanie stanu sektora ekonomii społecznej realizowane w ramach monitoringu ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim".

Badanie przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej miało na celu określenie aktualnego stanu sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na podstawie metodologii opracowanej w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej”. Badanie objęło podmioty ekonomii społecznej (PES), jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz badanie opinii publicznej. Skonstruowany system monitoringu zakłada, że badania sektora ekonomii społecznej realizowane będą cyklicznie.

Przedmiotem badania były działania podejmowane na rzecz rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim (na podstawie danych za rok 2014). Warto podkreślić, że raport zawiera również ocenę działalności wielkopolskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. To ciekawy zbór informacji zarówno o spółdzielniach socjalnych, jak i wspierających ich Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej. 


Raport dostępny jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl
Źródło: www.rops.poznan.pl