Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pierwsze posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Rekrutacyjnych w ramach projektu WOES już za nami
2016-01-13

W Koninie, w biurze Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej trwają spotkania z Komisją Oceny Wniosków Rekrutacyjnych. Podczas pierwszego naboru wpłynęło do nas 36 wniosków. Na spotkanie z Komisją zostało zaproszonych 16 wnioskodawców. 


Komisja ocenia między innymi pomysł na działalność gospodarczą, szanse przetrwania na runku, ale także społeczną wartość inicjatywy, na przykład to czy tworzone miejsca pracy znajdują się w tzw. kluczowych sferach rozwojowych, jak zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.  Wnioskodawcy, których pomysły zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Komisję rozpoczną prace z doradcami nad biznesplanem, przejdą również szereg szkoleń przygotowujących ich do rozpoczęcia działalności. 

Wszystkich, którzy myślą o założeniu przedsiębiorstwa społecznego lub rozwijania jego działalności, uspokajamy – następny nabór wniosków na dotację inwestycyjną planowany jest na przełomie stycznia i lutego.