Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES – ogłaszamy drugą rekrutację
2016-02-10
Ogłaszamy drugą rekrutację do części inkubacyjnej i dotacyjnej Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej  (bezzwrotne wsparcie inwestycyjne-dotacje, wraz z usługami towarzyszącymi na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym).
OGŁOSZENIE O DRUGIEJ REKRUTACJI DO CZĘŚCI INKUBACYJNEJ I DOTACYJNEJ
W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ (WOES)
NR RPWP.07.03.02-30-0002/15

 

15 lutego 2016 roku (poniedziałek) rozpoczynamy drugi nabór do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej projektu WOES. Nabór wniosków trwa do 18 marca 2016 roku (piątek). 

 

Aby wziąć udział w naborze należy: 

  1. Nawiązać kontakt z Biurem WOES pod numerem telefonu 63 245 58 29, drogą mailową  maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub bezpośrednio w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie
  2. Wypełnić dokumentację rekrutacyjną - z pomocą personelu WOES
  3. Pomyślnie przejść procedurę rekrutacyjną.

 

Wszystkie dokumenty, wyjaśnienia, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutaj

W ramach zadania oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Wsparcie dla nowych przedsiębiorstw społecznych
  2. Wsparcie dla  istniejących przedsiębiorstw społecznych
  3. Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej przekształcanych w przedsiębiorstwo społeczne

Pod linkami wskazanymi powyżej znajduje się opis ścieżki wsparcia wraz z procedurą rekrutacji. 

W przypadku pytań bądź problemów z dokumentacją prosimy o kontakt z Biurem WOES pod numerem telefonu  63 245 58 29 lub pod adresem mailowym maria.lewandowska@spoldzielnie.org lub w siedzibie WOES przy ul. ul. 3 Maja 26 w Koninie.

 

Informacji ponadto udzielają:

Dział animacji lokalnej i partnerstw

Anna Giżycka – animatorka

Anna.gizycka@gmail.com tel. 61 887 11 66

 

Dział doradztwa

Dawid Zbawicki – doradca kluczowy

dawid.zbawicki@spoldzielnie.org tel. 665 999 097

 

Uwaga! 

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej wyraźnie zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści dokumentów projektowych do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego WOES, w szczególności w przypadku zmiany zapisów obowiązujących regulacji, zmiany dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. Stowarzyszenie ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochowało należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od Stowarzyszenia, działającego w ramach projektu, zgodnie z ustalonymi w nim zasadami oraz Standardami działania OWES.