Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Trio2succes – wizyta studyjna w Wilnie
2016-02-25

Trwa pierwsza z trzech wizyt studyjnych zaplanowanych w projekcie Erasmus+ - Trio 2 success. Przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych spotkali się z partnerami: Cometa Formazione, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży z Poznania. To dobry moment, żeby odpowiedzieć więcej o samym projekcie.

Projekt „Trio2success”  dedykowany jest  nauczycielom oraz trenerom współpracującym na co dzień ze szkołami zawodowymi, a także kadrze zarządzającej szkołami oraz tzw. kluczowym interesariuszom – lokalnym autorytetom, przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Docelowo na wypracowanych rozwiązaniach mają skorzystać przede wszystkim uczniowie i absolwenci  szkół zawodowych, poprawa ich sytuacji na rynku pracy jest bowiem celem nadrzędnym podejmowanych działań. Warto podkreślić, że jest to cel zbieżny z założeniami Komisji Europejskiej UE, która tak definiuje swoje działania w tym zakresie: poprawa jakości szkoleń (kształcenie i doskonalenie zawodowe), podnoszenie kwalifikacji i innych pracowników sektora i dostosowanie jakości szkoleń do potrzeb rynku pracy.


Również realizowany przez SNRSS projekt kładzie duży nacisk na doradztwo zawodowe i rozwijanie metod kształcenia (wśród jego produktów są m.in. scenariusze, przykłady dobrych praktyk oraz film edukacyjny), najważniejszym z jego elementów wydaje się jednak propozycja uzupełnienia ścieżki edukacyjnej uczniów szkół zawodowych o elementy związane z przedsiębiorczością społeczną. Współpraca szkół i nauczycieli ze spółdzielniami socjalnymi może okazać się szansą na zwiększenie ilość zajęć praktycznych w edukacji uczniów. A o to warto się postarać.

***

Wizyta studyjna w Wilnie potrwa siedem dni. W tym czasie zaplanowane zostało 40 godzin wykładów, warsztatów i spotkań. Tematem przewodnim wizyty jest doradztwo zawodowe dla młodzieży. Podczas spotkania omówione zostaną bogate doświadczenia litewskiego partnera, specjalizującego się w omawianych zagadnieniach. W planie są odwiedziny w również jednej ze szkół zawodowych w Wilnie. Wszystkich zainteresowanych najnowszymi informacjami o projekcie zapraszamy jego stronę na FB