Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zaproszenie do udziału w konkursie organizowanym przez WUP Poznań
2016-06-16
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzony przez SNRSS serdecznie zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Poddziałania 7.1.2. Składanie wniosków konkursowych do 1 sierpnia 2016 roku. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z realizacją Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe ogłasza konkurs. Udział w  konkursie mogą wziąć udział Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje rynku pracy. 

W ramach projektu wsparciem mogą zostać objęte:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
  • środowisko zagrożone ubóstwem lub zagrożeniem społecznym 

Wojewódzki Urząd Pracy planuje organizację spotkań warsztatowych dotyczących realizacji konkursu. 
  • 29 czerwca 2016 roku oraz 30 czerwca 2016 roku dla OPS, PCPR oraz MOPR
  • 1 lipca dla pozostałych podmiotów 

Informacje dotyczące spotkania będą dostępna na stronie 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższych informacji, zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@spoldzielnie.org lub pod numerem telefonu tel.: 61 887-11-66 
Pliki do pobrania